Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Mitt i förändringen

De åtta senaste månaderna har teknikutvecklingen verkligen fått fäste i branschen. Nu erbjuds bokföringstjänster gratis eller till extremt låga priser, riskkapital investeras i redovisningsföretag och vi ser bokföringsappar med big data-funktioner. Dessutom etableras internationella framgångskoncept som Rob Nixons Panalitix även i Sverige. Och det tas initiativ för att myndigheter ska kunna hämta information direkt ur företagens system. Sådan rapportering förutsätter revision i realtid. Hur ser förresten en sådan revision ut? Den är i vart fall långt från dagens ISA-revision.

Vi är helt klart mitt i förändringen av hela branschen, och det är just där som FAR:s branschdagar tar avstamp – mitt i förändringen – mitt i Stockholm – mitt i, nåja nästan mitt i september, 21-22 närmare bestämt.

Under FAR:s branschdagar sätter vi fokus på HUR varje byrå måste förändras för att förbli konkurrenskraftig och attraktiv för såväl dagens som morgondagens medarbetare. Det handlar om kompetensväxling och utveckling av tjänster. Detta förutsätter i sin tur att byrån har en affärsplan baserad på en genomtänkt affärsmodell. Det är här Handlingsplan för byråutveckling kommer in i bilden – ett konkret stöd i byråns affärsutveckling. Men allt detta förutsätter att det finns en vilja till förändring!

Under FAR:s branschdagar erbjuder vi även en omvärldsbevakning som kan bli helt avgörande för din och byråns fortsatta resa in i digitaliseringens fascinerande och samtidigt utmanande värld.

Det finns fortfarande gott om plats, så välkommen att anmäla dig till FAR:s branschdagar 21-22 september!

Kommentera

Högt förtroende för branschen

Det är med stor glädje jag konstaterar att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Det framgår av den förtroendeundersökning vi publicerar idag. Och jämfört med förra mätningen från 2012 håller vi ställningarna.

Jag noterar särskilt att revisorn behåller sin starka position i förtroendeligan, i tuff konkurrens med läkare, domare och poliser.

Undersökningen visar också på utmaningar som att tydligare kommunicera hur de olika professionerna – revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare – bidrar till nytta i näringsliv och samhälle. Allmänhetens förtroende för branschen behöver nämligen stärkas, långsiktigt handlar det om branschens relevans och attraktionskraft. Detta är inget FAR kan göra på egen hand, utan det måste ske i samverkan med alla medlemmar.

Sedan behöver vi även göra FAR mer känd som organisation, särskilt som vi vill vara en stark röst i samhällsdebatten. Vill därför hoppas och tro att vi redan i Almedalen ska få ett bra genomslag tack vare våra seminarier.

Som vanligt är jag tacksam för din respons!

Kommentera

Aktiebolaget – bästa verktyget för ekonomisk brottslighet?

Det var på hösten 2010 som revisionsplikten togs bort för 250 000 mindre aktiebolag. Förändringen har tyvärr inneburit att aktiebolaget blivit ett bra, kanske det bästa verktyget för ekonomisk brottlighet.

Enligt Ekobrottsmyndigheten syftar minst fem procent av alla nybildade aktiebolag till ekonomisk brottslighet. Så sent som i januari 2017 beslutade riksdagen ändå att uppdra åt regeringen att överväga om ännu fler aktiebolag kan undantas från revisionsplikten.

Det är självklart att tillväxt ska stimuleras genom att göra det lättare att bilda och driva företag. Men kan vi göra det utan att bolagsformen utnyttjas som verktyg för brottslingar? Det är en av frågorna på FAR:s seminarium i Almedalen 5 juli kl 8.00. Vi kommer att få höra exempel på hur aktiebolag används för dunkla syften men även skarpa förslag på vad man kan göra åt det.

Välkommen till angelägen dialog om en viktig samhällsfråga!

Kommentera

Sida 1 av 213

Powered by lovecraft Anders Norén