The Future of Audit and Assurance - Discussion Paper.

The Future of Audit and Assurance – Discussion Paper.

Vilka förväntningar finns på revisionen imorgon? Och vad kan vi som bransch göra för att revisionen ska bli än mer relevant?

Vår europeiska samarbetsorganisation FEE har i ett projekt, där jag faktiskt har deltagit, arbetat med revisionens framtid. Och nu har FEE publicerat resultatet i form av ett diskussionsunderlag som belyser olika aspekter och ställer 21 frågor.

Tanken är att frågorna ska underlätta dialogen med branschens olika intressenter om hur revisionen kan förändras för att bättre matcha nya förutsättningar och förväntningar. Detta passar för övrigt väl in i FARs arbete med förtroende- och framtidsfrågorna.

FEE önskar få respons senast 30 juni. Så fundera gärna över någon eller några av frågorna och kommentera här på bloggen. Jag lovar att förmedla alla bidrag till framtidens revision.