”Avskyvärt”, säger Inga-Britt Ahlenius om att kommunerna granskas av sina egna.

”Förfärligt”, säger jag om att kommunerna inte redovisar sina skulder på ett acceptabelt sätt.

Jag upplever att rubrikerna kring landets 290 kommuner blir både fler och allt fetare. Mutskandalerna i bl.a. Göteborg och Solna har bidragit till detta, men det finns många fler exempel.

När det gäller revisionen måste man först fundera igenom vad som ska granskas. Då kommer vi också att se vem som är bäst lämpad att utföra revisionen och hur den ska utföras. En viktig komponent handlar naturligtvis om revisorns rapportering – vad ska den syfta till? Uttalandet om ansvarsfrihet är alltför vagt i den kommunala världen. Det får absolut inte betyda ”frihet från ansvar”.

Det är nu hög tid att ta ett samlat grepp och modernisera såväl redovisningen som revisionen i kommunerna, inte minst för välfärdens skull. Det politiska ansvaret ligger på finansmarknadsminister Peter Norman. Om inget sker kan vi förvänta oss att rubrikerna om kommunal verksamhet fortsätter att tillta i frekvens och storlek. Och under tiden tickar pensionsbomben