Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

När ett 60-tal medarbetare från byråer i Skellefteå träffades i går kändes det som en lokal uppföljning av förra veckans Branschdagar.

Jag hade förmånen att få moderera en paneldebatt där både små och lite större lokala företag samt banker, advokatbyråer och inkubatorer var företrädda. Fokus låg på hur redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare kan göra ännu större nytta för sina kunder men också för näringsliv och samhälle i stort. Det var glöd och energi i debatten, och Erik Emilsson på Revideco tog i så han var tvungen att ställa sig upp.

En intressant punkt handlade om hur den finansiella rapporteringen från mindre företag egentligen borde se ut. Från bankhåll var det tydligt att snabba bokslut och kassaflödesanalyser låg högt på önskelistan. Många var överens om att behovsstyrd rapportering vore att föredra framför formella och lagstadgade årsredovisningar. Dessutom kommer årsredovisningar ofta fram för sent för att kunna utgöra beslutsunderlag. Det gav mig associationer till hur det ser i USA där boksluten i de små företagen kan se väldigt olika ut. Så nu är vi på väg till vilda västern?

Vi kom också in på behovet av differentierade tjänster, inte minst på revisionsområdet. Jag fick därför anledning att kommentera det nordiska projektet om en ny standard för revision i mindre företag (The Nordic Audit Approach).

Sedan diskuterade vi naturligtvis de möjligheter som den nya tekniken innebär för redovisning och revision i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. Här luftades spännande tankar, så det finns helt klart ett stort utrymme för innovation och nya tjänster. Men det höjdes samtidigt kritiska röster om att lagstiftningen sätter käppar i hjulet. Kraven kring hantering av verifikationer och lagring av räkenskapsmaterial nämndes som exempel på hämmande reglering.

Nya tekniken till trots, det största avtrycket gjorde nog diskussionen om betydelsen av det personliga mötet. För alla entreprenörer och företagare behöver en ”personlig tränare”. Någon som kan företagets verksamhet och som har förmågan att lyssna. Men som också analyserar och klär siffror i ord. Och tack vare allt detta ger goda råd.