Tjuvstarter fungerar inte.

Nederländerna försöker tjuvstarta med byrårotation och rådgivningsförbud. Det skapar bara förvirring, särskilt som det slutliga beslutet om EUs revisionspaket ju också ska gälla i Nederländerna.

Och nu vill Storbritannien och Irland tjuvstarta med en utvidgad revisionsberättelse. Det är Financial Reporting Council, FRC, som i dagarna har remitterat ett förslag till ny revisionsberättelse i större företag. Förslaget hämtar visserligen inspiration från både EU-paketet och IAASBs arbete med att mejsla fram en ny revisorsrapportering, men plötsligt får vi nu ytterligare en variant på revisionsberättelse för företag som uppträder på den globala marknaden. Effektivt?

Låt oss kika lite närmare på vad FRC förslår (se exemplet på sidorna 27-28). Avsnittet om risker är ok eftersom det utgår från revisorns perspektiv och inget annat. Men sedan kommer ett avsnitt om väsentlighet (”materiality”). Oj vad tekniskt – vem har nytta av det? Hur många icke-revisorer förstår vad ”planning materiality” respektive ”performance materiality” är och hur de används? Visst ska revisorn uppmärksamma läsaren på att revisionen styrs av principerna om väsentlighet och risk, men det måste göras på ett begripligt sätt. Annars minskar läsekretsen drastiskt i storlek. Allra sist kommer stycket om revisionens omfattning och inriktning (”audit scope”). Här borde man kunna se kopplingen mellan revisorns strategi utifrån vad som framgått om risker och väsentlighet i de föregående styckena. Det gör man inte.

Förlåt, men det är tröttsamt med alla dessa tjuvstarter. När det gäller revisionsberättelsen måste vi faktiskt avvakta vad IAASB kommer fram till, och det påpekar vi så ofta vi kan i processen om EU-paketet. Nu har jag gjort det igen.