Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Alla pratar om integritet – men vad betyder det?

Jag har märkt att man i fler och fler sammanhang trycker på vikten av integritet. Det är aldrig någon som säger emot, men samtidigt finns det alltid ett frågetecken i luften – vad betyder egentligen integritet?

Ibland menar vi personlig integritet (t.ex. på Facebook) och ibland moralisk integritet eller civilkurage. I näringslivet möter vi också uttrycket. Om vi nu efterlyser mer av integritet så är det ju bra om vi vet vad vi menar. Internationellt talas allt mer om behovet av integritet i affärslivet. FEE, som företräder revisions- och rådgivningsbranschen på Europanivå, har i dagarna sammanställt kommentarer till ett Discussion Paper om just integritet. Och i den svenska Styrelseboken anges som den första av tio etiska riktlinjer att en styrelseledamot ”ska ha hög integritet och vara modig”. I Fars yrkesetiska regler sägs att en medlem ska ”utföra samtliga uppdrag med integritet”. I kommentaren framkommer att integritet här tar sikte på hederlighet och sanningsenlighet. Något mer står det inte.  

För mig personligen handlar integritet framför allt om att stå för sin åsikt, även när det blåser. Integritet kostar alltså. En som fick känna på detta var Sokrates som pliktade med sitt liv. Integritet är också, tycker jag, att kunna erkänna fel, brister och okunskap – det är kanske det mest krävande som finns … Även Sokrates var inne på det spåret när han insåg att ”klokast är den som vet vad han inte vet”.

I lagar, regler och koder ställs det ofta krav på egenskaper som oberoende, objektivitet, opartiskhet och självständighet. Men är det kanske integritet som efterfrågas? 

Det viktigaste går inte att fånga i regler. Och tur är väl det!?

Föregående

Har Kollegiet för svensk bolagsstyrning tagit påsklov?

Nästa

Lita på mig, säger James Bond

6 kommentarer

 1. Alexander Beck

  Jag tror att man måste få till en dimension ytterligare när det gäller integritet och det är dimensionen lojalitet. Min uppfattning är den att lojaliteten och integriteten har ett pris. Hur lojal ska jag vara utan att ge avkall på min integritet?

  Alexander Beck
  Utredningschef
  Civilekonomerna

 2. Håkan Meyer

  Hög integritet på ett allmänmänskligt plan innebär att handla konsekvent som att

  – leva som man lär
  – det man säger till en person är det samma som man säger till andra
  – det man säger vid en tidpunkt är det samma man sagt tidigare eller kommer att säga

  Vi litar på dem som har integritet. Integritet i kombination med mod i styrelsearbetet borgar för ett bra styrelsearbete. Ledamöter, som vågar ställa de svåra frågorna och ta egen ställning utan att falla undan för grupptryck och fagert tal, berikar styrelsearbetet och företagets utveckling.

  • josef nagy

   Integritet är ett misshandlat ord och totalt meningslöst utan en medföljande definition. Inte ens på det sättet blir det tydligt. En integritet är att man ska handla konsekvent. Att ställa de svåra frågorna och inte falla för grupptryck är en annan integritet. En arbetsgivare kan kräva hög integritet av arbetstagarna (enligt definition 1) men han kräver naturligtvis också lojalitet vilket inte går ihop med definition 2. Så det är viktigt att veta vad som menas annars blir det bara en floskel.

 3. Peter Norberg

  Hej Dan (min gamle jobbarkompis) Vad som mer förvirrat begreppet ”integritet” är i betydelsen egen intressesfär eller sekretesskydd för personlig information. Rent språkligt känns ordet mer höra samman med något som är sammanhållet, konsekvent, ärligt, ståndaktigt. Med den utvidgade betydelsen ”personlig intressesfär” kan ju begreppet användas i alla möjliga sammanhang där någon känner sig kränkt/angripen. Kan beskattning, vara en fråga som berör den personliga integriteten? Den är ju ett instrument för vår samhälleliga samverkan men kan ju få konsekvenser för den ”personliga integriteten” om den leder till att personer får lämna hus och hem som t.ex. den tidigare fastighetsskatten. Tankarna för långt…….

  • Dan

   Hej Peter!
   Vad kul att du kommenterar på bloggen! Det är ett tag sedan jag skrev inlägget, men jag tänker ofta på begreppet integritet. När alla pratar om att styrelseledamöter och revisorer ska vara ”oberoende” tänker jag varje gång att man egentligen efterlyser personer med integritet, som sätter ned foten och står för sin åsikt.

   Sedan tror jag, precis som du är inne på, att den personliga integriteten måste skyddas. Därför argumenterar jag alltid för ökad rättssäkerhet.

 4. Reine Hermansson

  Jag anser att Google och Samsung bryter mot den Personliga Integriteten då de numera Hindrar människor att Spela in Röstsamtal på Mobiltelefoner, vilket är Tillåtet i Sverige. Man Spelar ju in Sitt Samtal för att kunna Bevisa vad som sagts vid Samtal med Myndigheter och vid beställning och Reklamation av varor till ex. Man kan alltså Inte Skydda si glängre

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén