Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Allt handlar om transparens

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam, director Ugo Bassi och jag.

”Förenkling” – jag hajade faktiskt till när Ugo Bassi, ny director vid enheten Capital and Companies vid EU-kommissionen, talade om behovet att förenkla för de mindre företagen. Det var länge sedan jag hörde något sådant i Bryssel. Men mantrat ”think small first” har faktiskt präglat den översyn som skett av EUs redovisningsdirektiv. Kanske väl mycket dessutom, för antalet notupplysningar minskar dramatiskt i det redovisningsdirektiv som väntas efter årsskiftet. Under det danska ordförandeskapet i våras fick man dock med en skrivning om att medlemsländerna får besluta om ytterligare upplysningskrav, allt för att redovisningen ska vara transparent och förtroendeskapande. Utmärkt, det måste finnas en möjlighet att göra årsredovisningen till ett bra beslutsunderlag – varför ska den annars upprättas?

Ugo Bassi fortsatte sin dragning på FEE-mötet med att berätta att EU vill öka transparensen vad gäller de större företagens sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Under våren 2013 kommer ett förslag som innebär att företagen ska presentera hur de tillämpar sina egna policys på nämnda områden. EU avstår alltså, än så länge, från alla former av detaljreglering. Klokt, och alldeles säkert kommer initiativet att påskynda utvecklingen och betydelsen av sådan icke-finansiell information.

Så kom Ugo Bassi in på revisionen – han ansvarar ju för ”allt”. Här visade han en större vilja till dialog än sin företrädare. Bara kommissionens övergripande mål om att förstärka revisorns självständighet, öka dynamiken i marknadssegmentet för större företag, öka transparensen i revisorns rapportering etc. uppnås, är man beredd att diskutera vissa ändringar i revisionspaketet. Och det finns gott om ändringsförslag. Förutom alla synpunkter från branschen och andra intressenter har EU-parlamentarikerna jobbat fram nästan 1 000 ändringsförslag. Det säger en del om parlamentarikernas kreativitet men kanske också något om kvaliteten på ursprungsförslaget … När vi frågade Ugo Bassi om tidsplanen trodde han inte att Irland skulle hinna gå i mål med uppgiften under sitt ordförandeskap våren 2013. Därefter blir Litauen ordförandeland och sedan följer Grekland våren 2014 då det också är val till EU-parlamentet – och i valtider stannar allt annat. Ingen vet alltså med säkerhet om det återstår ett eller två år innan EU sätter ned foten bl.a. avseende byrårotation som är den politiskt hetaste frågan.

Nästa område handlade om EUs planer för bolagsstyrningen. Självklart var temat ökad transparens. I motsats till den undanskymda roll ägarna har i revisionspaketet ska ägarna här synliggöras och involveras. När det gäller styrelsens sammansättning minskar dock ägarnas frihet då EU nu lanserar krav på ökad jämställdhet och mångfald. Ugo Bassi tryckte dock på att självregleringen ska bestå vad gäller olika länders koder för bolagsstyrning. Utmärkt, däremot blir det lagkrav på att faktiskt ”förklara” vid tillämpning av principen ”följ eller förklara” (comply or explain). Den svenska koden för bolagsstyrning är ju en av många koder som bygger på den principen. En reflektion är att EU-kommissionen går fram ganska försiktigt på bolagsstyrningens område – här finns det utrymme för policys och självreglering, det känner vi inte igen från revisionspaketet.

På frågan om hur alla de olika regelsystemen nu synkas framkom dessvärre brister. Ugo Bassi tvingades t.ex. konstatera att det föreslagna revisorsuttalandet om ”going concern” inte motsvaras av något tänkt uttalande från styrelsen. Visst blir det märkligt om bara revisorn uttalar sig om framtiden för företaget. Det återstår med andra ord en del att göra, och då är det bra att Ugo Bassi har öppnat dörren för en konstruktiv dialog.

Föregående

EU lyfter offentlig redovisning

Nästa

Stjärnorna på slottet

2 kommentarer

 1. Björn Rydberg

  Dan, då du skriver ”Allt handlar om transparens” får detta mig osökt att tänka på att göra finansiell och annan utfalls-relaterad data tillgänglig elektroniskt – för ökad transparens!

  XBRL är ju den globala de-facto standard som ska bära denna information och nyligen togs ett beslut på EU nivå (del av ”transparensdirektivet”) att alla listade bolag från och med 2018 ska rapportera sin årsredovisningsinformation i ett enhetligt format (XBRL). European Securities and Markets Authority (ESMA) ska utveckla detta med möjlig early adoption från 2015. Samtidigt säger man i direktivet också att man uppmuntrar medlemsländer att införa elektronisk rapportering även för ej listade bolag. Bra att Bolagsverket redan jobbar med detta!

  Vidare – kopplat till socialt ansvarstagande och hållbarhetsarbete finns det inom XBRL familjen redan taxonomier både för GRI-rapportering och Carbon Disclusure (Kolla in https://www.cdproject.net/en-US/News/Pages/in-brief-xbrl.aspx ).

  Spännande tider!

  /Björn

  • Dan

   Bra Björn! Det var en nyhet för mig att ”XBRL-familjen” har breddats på det här sättet. Men det är ju nödvändigt för att matcha utvecklingen mot mer integrerad rapportering – och revision.

   Orkar vi vänta med XBRL ända till 2018??

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén