Regeringen ställer sig oväntat bakom EU-kommissionens förslagspaket om revision vad gäller byrårotation och rådgivningsförbud i finansiella företag. Detta framkom vid SNS-seminariet ”Förändrad revision i Europa”.

Jag är förvånad över regeringens tidiga ställningstagande som i och för sig inte omfattar övriga företag av allmänt intresse, främst börsnoterade företag. Dels har regeringen bett Far och många andra organisationer att inkomma med synpunkter på förslagspaketet senast 20 januari, dels finns det många frågetecken kring bl.a. byrårotation.

Mig veterligt är det bara Italien och Brasilien som tillämpar byrårotation. Och den italienska erfarenheten är att byrårotation leder till ökad koncentration till de stora revisionsbyråerna, dvs. tvärtemot vad EU-kommissionären Michel Barnier vill uppnå. Dessutom menar jag att företagens ägare är bäst skickade att avgöra när det är dags att byta ut både styrelseledamöter och revisorer. Om byrårotation blir verklighet kan revisorsbytet komma att ske vid absolut sämsta tänkbara tidpunkt.

Varför måste allt regleras?