Sedan 2006 har FAR årligen delat ut priset för Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet med priset har alltid varit detsamma – att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Nu har det blivit dags att kora Bästa hållbarhetsredovisning 2013, och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till det kostnadsfria seminariet 3 juni på morgonen!

Nytt för i år är att vi inte bara utser Bästa hållbarhetsredovisning. Vi utser också en andra- och en tredjepristagare. Vi har i tillägg valt att hedersomnämna två hållbarhetsredovisningar. Den ena för att den bidrar till utvecklad redovisnings­praxis, den andra för att den driver oss i branschen framåt och tvingar oss att utveckla granskningen av hållbarhetsinformation.

Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen är fortfarande densamma. Dagens sätt att leva och konsumera får allt större ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hur ser det ut på sikt, kommer företag fortsätta att vara lönsamma och kommer affärsmodellerna att fungera? Globala trender visar att förutsättningarna för att fortsätta ”business as usual” är omöjliga på 15-20 års sikt. Det är därför hög tid att styrelser och ledningsgrupper engagerar sig och tar ansvar för att ta fram, införa och tydligt kommunicera hållbara affärsmodeller, mål och strategier.

I årets hållbarhetsredovisningar ser vi några intressanta trender. Viktigast av allt är att företagen nu använder hållbarhetsredovisningen för att visa hur man skapar värde, även bortom resultaträkningens mått. Det är därför hållbarhetsredovisningen är så viktig!