Jonas_o_Lena_WCOARome_ny

Jonas Svensson och Lena Henriksson, ordförande resp. kommunikationschef i FAR, på WCOARome.

Alla vägar bär till Rom – det är omöjligt att inte tänka på det talesättet när nästan 4.000 branschkollegor från 140 länder nu har samlats till världskongress i ”den eviga staden”. World Congress of Accountants 2014, eller #WCOARome som kongressen heter i sociala medier, har som tema ”Learning from the past, building the future”.

Det som varit blir man ständigt påmind om i Rom. För överallt finns det ruiner och lämningar från flydda tider. Men framtiden, hur ser den ut? Ja, i Sverige har ju många byråer låtit sig utmanas och inspireras av vår egen framtidsstudie. Det är utmärkt, men det räcker inte att enskilda byråer eller ens att hela den svenska branschen finner bästa vägen framåt. En global profession måste faktiskt vara överens om kartbilden och gemensamt ta ut en färdriktning.

Dagarna i Rom är därför otroligt betydelsefulla. För hur ska branschen på bästa sätt bidra till tillväxt och finansiell stabilitet runt om på vår jord? Det är stora ord, men branschens kompetens måste på ett bredare sätt kunna tas tillvara av näringsliv och samhälle. Nuvarande starka fokusering på finansiell rapportering utmanas dessutom när icke-finansiell information blir en allt viktigare komponent i beslutsunderlag. Sedan är etikfrågorna och den globala ambitionen att verka ”in the public interest” alltid en utmaning.

Jag hoppas att kongressen ska präglas av en stark vilja till förnyelse och innovation (se bl.a. gästbloggaren Nils-Göran Olves inlägg). Och att vi inte bara tar ut den ”rätta” färdriktningen, utan att alla som är i Rom också kan åka hem uppfyllda av en smittande framtidstro!

Jag återkommer här på bloggen med reflektioner efter kongressen, men vill du följa med ”live” vill jag tipsa om twitter-flödet under hashtaggen #WCOARome.