Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Bättre redovisning kräver nytt tänkande

Swedfunds integrerade redovisning 2014

Swedfunds integrerade redovisning 2014

Från alla möjliga håll efterlyses en annorlunda rapportering från företagen. Det kom bland annat upp på seminariet om Bästa hållbarhetsredovisning. Efterlysningen gäller en redovisning som ger ett bättre beslutsunderlag för användare av informationen. Många är överens om att svaret stavas integrerad rapportering. Ett bra exempel är Swedfunds integrerade redovisning 2014 som uppmärksammats internationellt. Väl värt att notera är att redovisningen har varit föremål för revision. Jag beklagar dock att branschen ännu inte har lyckats utveckla en revisionsberättelse som matchar integrerad rapportering.

En förutsättning för riktigt bra integrerad rapportering är att verksamheten baseras på en integrerad affärsmodell med hållbarhet som en självklar komponent. Hållbarhet får inte vara något ”vid sidan om”. Så den stora utmaningen är ”integrerat tänkande”, inte själva rapporteringen som sådan. Här tror jag att utbildningen av bland annat ekonomer kan hjälpa till för att detta på sikt ska få stort genomslag. Men då krävs att även utbildningen är integrerad. Inga stuprör, utan olika ämnen måste integreras i ett case. För så ser verkligheten ut; en affärshändelse påverkar naturligtvis redovisningen men det kan också finnas exempelvis bolagsrättsliga och skattemässiga aspekter. Är dagens utbildning tillräckligt integrerad?

Det allra viktigaste är att man redan i utbildningen tar ett helhetsgrepp om ett företags verksamhet. Vad sysslar företaget egentligen med? Hur ser affärsmodellen ut? Vad tjänar man pengar på, och hur träffas avtal med kunder och leverantörer? En sådan företagsanalys lägger grunden för en relevant redovisning, och jag gläds åt den satsning som bland annat Handelshögskolan i Göteborg gör inom området.

Från FARs sida vill vi fortsätta att medverka till bättre redovisning. Som ett led i det arbetet tycker jag att vi från och med nästa år ska dela ut pris för Bästa integrerade rapportering!

Föregående

Tacksam för varje dag

Nästa

Nytt grepp om redovisningen i brf

2 kommentarer

  1. Lars-Olle Larsson

    Rätt så Dan! Men det räcker förstås inte med detta. Revisorernas utvecklingsarbete handlar förstås inte endast om utformningen av revisionsberättelsen. Också de standarder som tillämpas för finansiell revision måste integrera alla de kapital som endera raserar eller bygger värde i företag och organisationer; det finansiella kapitalet, det materiella kapitalet (dessa bägge kapital är sedan länge omhändertagna i traditionell finansiell redovisning och revision), det intellektuella kapitalet, humankapitalet, relationskapitalet och naturkapitalet.
    Som ambassadör för IIRC i Sverige träffar jag många företag som nu inspireras av IIRCs redovisningsramverk för integrerad redovisning. Dessvärre får jag i dessa möten ofta höra att bolagens valda revisorer utgör det största hindret i företagens ambition att utveckla redovisningen. Först när revisionsföretagen tillämpar standarder som är integrerade och revisionen utförs av revisionsteam vars kompetens är integrerad kan vi på riktigt få med revisorerna på den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling. Jag ser fram emot en tydligare vägvisning från branschorganet Du leder Dan och jovisst ska nästa års redovisningspris gå till Bästa !

    • Dan

      Lars-Olle, tack för att du utmanar branschen, FAR och mig!! Jag tar bollen och spelar den så bra jag kan. Vi ska t.ex. träffa ordföranden i globala standardsättaren IAASB i augusti. Då ska jag återigen trycka på behovet av att vi utvecklar integrerad revision och dito revisionsberättelse. Men själfallet ska vi samtidigt göra allt som går att göra på hemmaplan!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén