Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Berättelsen som gör skillnad

Om det har funnits en tvekan om vad som egentligen är problemet, så är den borta nu.

Igår kväll arrangerade vi på FAR, tillsammans med kollegor från Storbritannien och Nederländerna, en träff med EU-parlamentariker och investerare. Syftet var att politikerna skulle få höra näringslivets åsikter om EU-kommissionens revisionspaket. Eftersom mötet ägde rum enligt ”Chatham House Rule” (jag lär mig något varje dag) återger jag inte vem som sa vad. Men budskapet var tydligt: revisorn måste bli mer transparent i sin rapportering. Den nuvarande revisionsberättelsen är alltför ”digital” – tillstyrker eller avstyrker.

Visst är det viktigt att revisorn är opartisk och självständig (jag undviker det missledande uttrycket ”oberoende”), och att det finns tillräckligt många revisionsbyråer att välja bland också på marknaden för stora företag. Men det är revisorns rapportering som är nyckeln!! Från alla håll kom önskemål om att revisorn måste presentera hur revisionen har genomförts och vilka överväganden som ligger bakom slutsatserna i revisionsberättelsen, allt för att öka värdet av revisionen.

Ingen vill ha kommissionens förslag till revisionsberättelse (skönt!!), utan alla önskar något nytt. Och det måste gå undan, för möjligheternas fönster stängs när EU slutligen sätter ned foten om revisionspaketet. IAASB har bollen när det gäller att processa fram en ny revisionsberättelse, men vi får inte sitta på läktaren och hoppas att det ordnar sig. I nummer 5/2012 av Balans vill kollegan Lennart Iredahl och jag presentera ett förslag till framtidens revisionsberättelse. Och IAASB ska naturligtvis få förslaget tillsammans med våra argument.

Men Lennart och jag behöver din hjälp, så kom med dina idéer om hur revisionsberättelsen kan förändras. Gör gärna skillnad på små och stora företag, och tänk framför allt ”utifrån och in” – för revisionsberättelsen måste göra skillnad för alla som läser den!

Föregående

Bra redovisning räddar världen?

Nästa

Kommissionen under press

7 kommentarer

 1. Lars

  Revision i ägarledda bolag måste helt klart ske på bolagens villkor för att fortsatt efterfrågas (utifrån och in). ISA byråkratiserar revisionen vilket innebär det omvända. Det enklaste kanske vore att låta mindre och medelstora företag återgå till en revisionsberättelse enligt RS. Eller kanske tillbaka till revisionsprocessen? Då finns metodiken klar. Återstår bara att sälja in det internatinellt. Ett exempel på ”inifrån och ut” är allt jobb runt om i sverige med att begära engagemang direkt från bankerna. Jag tror inte att det tillför något till de ägarledda bolagen. I vart fall tror jag att mängden upptäckta fel lär vara begränsat. Vad gäller revisorns rapportering i ägarledda bolag kan istället tidsramarna stramas åt för att revisionen ska tillföra mer. En revisionsberättelse avgiven enligt revisionsprocessen inom 3 månader från balansdagen tillför mer för ägarledda bolag än en berättelse enligt ISA avgiven 5-6 månader efter räkenskapsårets utgång.

  • Dan

   Tack Lars,

   Det du skriver om ISA, RS och Revisionsprocessen får mig att tänka att revision bör utföras utifrån tre olika koncept eller standarder, allt beroende på verksamhetens storlek (små/medelstora/stora) eller komplexitet. Då får vi också tre olika revisionsberättelser – en anpassad rapportering stärker helt klart revisionens relevans.

   Men jag vill se fler förslag till utveckling av revisorns rapportering. För nu är det mycket som ska stöpas om, och kan vi från svensk sida komma med konkreta förslag får det stort genomslag.

   Sedan gillar jag det du skriver om snabb rapportering. Vem har nytta av en årsredovisning (eller revisionsberättelse) som blir tillgänglig efter sju månader? Nej, det handlar om tre eller max fyra månader! Se mitt blogginlägg ”I tid men ändå för sen”.

 2. Johan

  Hej

  Ett förslag till vad en revisionsberättelse skulle kunna innehålla är vår bedömning av vilket väsentligt område/risk/cykel (kärt barn har många namn) som granskningen har fokuserat på.

  Det skulle kunna ge en ökad förståelse över hur en revisor arbetar, vad som bedöms väsentligt i ett bolag och vad granskningen de facto bestått av. Det skulle kanske öka kravet att en revisor verkligen känner det företag den reviderar och öka intresset för vad som skrivs i en ”standardutformad” revisionsberättelse från företagets sida. Har revisorn, företaget och externa intressentar samma syn på vad som är väsentligt i ett bolag?

  • Dan

   Johan, tack för ett bra förslag!

   Vi är helt klart på väg bort från revisionsberättelser med bara standardtext. Revisionsberättelsen blir mer intressant och får en större läsekrets om det finns en individuell touch, t.ex. en beskrivning av fokusområdena i revisionen av det specifika företaget.

   I nummer 5/2012 av Balans kommer Lennart Iredahl och jag att ta upp ditt förslag som en möjlighet att öka värdet av revisorns rapportering. I artikeln ska vi också visa hur revisionsberättelsen borde se ut 2015.

   Kom gärna med fler idéer. Det är nu vi kan påverka!

 3. Sven-Arne Nilsson

  Visst ska revisionsberättelsen göra skillnad för alla som läser den, men det gör den även (särskilt?) om man följer Siv Berlins kloka svar på frågan vad bolagsstämman och bolagets övriga intressenter vill veta av revisorn (Balans 4/2012 s 42).

  Det är möjligt att vi helt klart är på väg bort från revisionsberättelsen med bara standardtext, men av det följer inte att det bästa sättet att komma fram till hur den då ska se ut är att ta detta som utgångspunkt.

  Visserligen om helt annat ämne men som ansats lämpligt även här stod det i lördagens SvD Kultur om att pröva en tanke (2012-03-31 s 12). Att revisionen och med den revisionsberättelsen är inne i en tid av omprövning och ifrågasättande är väl ganska uppenbart? I en sådan tid är det knappast lämpligt att hålla fast vid branschens stränga konformism. Om man nu gör ett scenario utifrån bl.a. vad Siv Berlin skriver, vad ser man då?

  Se även blogginlägget ”Revisionsberättelsen utmanas” med kommentarer till det.

  • Dan

   Sven-Arne,

   Jag hoppas och tror att både Siv Berlin och du kommer att gilla det förslag till revisionsberättelse som min kollega Lennart Iredahl och jag vill presentera i Balans nr 5/2012.

   På temat ”less is more” kortas standardtexterna ned till ett minimum samtidigt som revisorns slutsatser och uttalanden lyfts fram – idag får man ju leta efter dem.

   Men jag frågar envist efter fler synpunkter och förslag. Jag är idel öra.

   • Sven-Arne Nilsson

    Dan!

    Det låter bra, men jag är inte säker på att Du och Lennart Iredahl är riktigt på samma spår som Siv Berlin och jag. Hur som helst ser jag med med stor nyfikenhet fram mot Er artikel i Balans nr 5/2012. (Om tiden och orken räcker kanske jag återkommer med fler synpunkter; jag skrev ner några punkter i helgen.)

    Sven-Arne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén