Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Bra ekonomer lyfter Sverige

Högskoleverket har i dagarna publicerat sin utvärdering av 189 högskoleutbildningar. Jag blir bekymrad när jag tar del av utfallet. Att utbildningen av journalister och nationalekonomer framstår som undermålig känns lite kusligt ur ett samhällsperspektiv.

Inom kort ska vi också få veta hur Högskoleverket bedömer utbildningen inom företagsekonomi. Det blir mycket intressant, särskilt som vi vet att ekonomutbildningen bedrivs med alldeles för små resurser. Ändå är ekonomen den akademiker som skapar flest jobb. En märklig ekvation, men ekonomens stora betydelse för tillväxt och välfärd borde inspirera till ökad satsning på ekonomutbildningen. Vilken politiker blir först att upptäcka och driva detta?

Sedan funderar jag på hur Högskoleverket beaktar avnämarnas synpunkter. Vet Högskoleverket vad revisions- och rådgivningsbranschen, som rimligen är den största avnämaren, tycker om ekonomutbildningen? Förmodligen inte.

Men vi får inte bara sitta på läktaren och klaga. Vi deltar gärna vid utvärdering av utbildningar, men vi kan göra mycket mer. Revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare ska självfallet finnas i utbildningen och berätta om praktiska exempel och knepiga situationer. Sådana föreläsningar är alltid uppskattade. Det är för övrigt de enda jag själv kommer ihåg.

Föregående

Alltför snurrigt, sa FAR

Nästa

Efter fyra och en halv timme

4 kommentarer

 1. David

  Jag var med i intervjudelen som representant för studenter på kandidat- och masternivå på Handelshögskolan i Göteborg och måste säga att jag inte är helt övertygad av undersökningens slutsatser.
  Som jag förstått utgick utvärderingen i första hand från ett stickprov av godkända examensarbeten från de olika utbildningarna. De utvalda uppsatserna utvärderades sen på kvalitet och vetenskaplig grund, och detta kompletterades sedan med intervjuer.
  Jag tror att det är mycket varierande hur stor vikt av en utbildning som läggs på undervisning som förbereder studenter på uppsatsarbete. En ekonomutbildning skall hinna lära ut ett ekonomiskt huvudämne, ett andra ekonomiskt ämne, juridik och statistik. Redan nu är det ”trångt” med mikro, makro, marknadsföring, redovisning osv på tre år. Det är sorgligt men inte så överraskande om vetenskaplig metod blir nerprioriterad.
  Hur som helst, utvärderingen. Jag får intrycket att urvalet är väldigt smalt, och det skulle förklara varför samma utbildning i vissa fall har fått väldigt olika resultat på grundnivå och avancerad nivå. Anser Högskoleverket att examensarbetens kvalitet är en bra indikator för en utbildnings kvalitet? Kanske, men jag uppfattar snarare utvärderingens syfte som ett påtryckningsmedel för att högskolorna skall ta studenternas uppsatser på mer allvar.
  Vad skulle detta i sådana fall innebära för ekonomiutbildningarna? Ekonomiämnen är breda, och mycket skall hinnas med på en treårig utbildning. Jag kan tänka mig att utbildningarnas intiktning kan få mer tyngd på sikt, och att de kommer bli mer specialiserade. Tråkigt kanske, för är inte det viktigaste målet med en ekonomutbildnig att studenten skall få en bred förståelse för företagens och samhällets ekonomi?

  • Dan

   David,

   Kul att du läser min blogg!

   Visst, utbildningen ska ge en bred förståelse för företagandets villkor och samhällsekonomins funktionssätt. Förutom att inhämta de rena kunskaperna menar jag att du under utbildningen måste utveckla förmågan att kritiskt analysera och bedöma situationer ur ett helhetsperspektiv, dvs. kunna integrera olika ämnen och infallsvinklar. Sedan ska slutsatserna presenteras på ett övertygande sätt, både muntligt och skriftligt.

   Jag tror inte att det vid utvärderingen räcker med att granska kvaliteten på uppsatser. Minst lika viktigt är att avnämarna får tycka till. På så sätt kan vi utveckla både akademin och näringslivet/samhället på en och samma gång.

 2. Alexander Beck

  Om man funderar på hur tidigare utvärderingar har genomförts så är den senaste förmodligen den som anses vara mest legitim. Vid de generella examina som tidigare gjorts var det bara akademi och studenter som var med och granskade. Det man tittade på då var kvalitetsarbetet, ej på resultatet. Nu har man med även med avnämare vid granskningen vilket är ett lyft samt att man även tittar på resultatet. Självklart kommer metoden att ventileras/diskuteras men det är en bra början.
  Samtidigt är jag lite fundersam på hur populärt det är bland avnämare att vara med vid utvärderingar? Här tror jag att det behövs ett bättre gensvar från avnämarhåll samt att även Högskoeverket viktar avnämarnas syn på den högre utbildningen lite högre.

  • Dan

   Alexander,

   Du har rätt i att det kanske inte är så ”populärt” att delta vid utvärderingar. Men det är otroligt viktigt att avnämarna är starkt involverade.

   Nu närmast väntar vi på utvärderingen av företagsekonomi, och där borde revisions- och rådgivningsbranschen definitivt vara med i processen.

Lämna ett svar till David Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén