Nu har Revisorsnämnden publicerat resultatet från rättningen av nya revisorsexamen. Av totalt 112 tentander fick 68 godkänt resultat, vilket motsvarar 61%. Detta innebär också att vi har fått ytterligare 68 auktoriserade revisorer.

Jag drar slutsatsen att det nya och utvidgade provet har fått en bra start. För 61% är absolut en ”rimlig” godkännandegrad.

Den som vill se vad man måste behärska för att få bli auktoriserad revisor kan för övrigt ta del av provet här.

Nästa provtillfälle är 26-27 maj, och anmälan till provet ska vara Revisorsnämnden tillhanda senast 5 februari.