Som jag bloggat om tidigare samverkar FAR med borättsorganisationerna HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen i frågor rörande ansvar och redovisning i en bostadsrättsförening (brf). Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslut från i våras att förbjuda möjligheten till progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av regelverket K2.

Allra först ville vi bringa klarhet kring ansvaret när en brf redovisar underskott, exempelvis till följd av förändrade avskrivningar. Därför uppdrog FAR, tillsammans med de fyra borättsorganisationerna, åt professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att ta fram ett rättsutlåtande. På förekommen anledning vill jag påpeka att uppdraget vilade på affärsmässig grund. Daniel Stattin och Carl Svernlöv kunde presentera sina slutsatser i anslutning till FARs Branschdagar i september, se bland annat FARs pressmeddelande.

Projektet med att utveckla redovisningen i en brf fortsätter enligt plan. Nästa milstolpe blir lanseringen av ett malldokument för en årsredovisning för brf inom rådande regelverk. Tidsplanen säger att detta ska ske i december 2014.

Parallellt arbetar vi tillsammans med borättsorganisationerna med att skissa på en helt ny normgivning för redovisning i brf. Motivet är dels det stora allmänintresset kring brf som boendeform, dels behovet av att göra årsredovisningarna till relevanta och bra beslutsunderlag för bl.a. köpare av bostadsrätter. Uppgiften är inte enkel, så på den här punkten får jag återkomma om tidsplanen.

Följ vårt brf-arbete i det särskilda rummet på webben.