Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Kategori: Näringsliv (Sida 1 av 178)

Svårt att göra enkelt?

Mitt i semestertider lanserade näringsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag. Bland annat får Tillväxtverket i uppdrag att utreda dels hur ny teknik kan nyttjas för att skapa bättre informationsutbyten mellan myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Detta är lovvärt, men jag har mina dubier. När det gäller informationsutbytet mellan myndigheter fick Bolagsverket m.fl. ett liknande uppdrag hösten 2011 av den dåvarande regeringen. Visionen om ett förenklat uppgiftslämnande till myndigheter och ”En uppgift en gång” (eller ”One Stop Shop”) har därför funnits länge nog. För att detta ska bli verklighet måste vi dessutom tillämpa elektronisk ingivning av årsredovisningar, men alla försök och utredningar till trots är detta ännu inte på plats i Sverige. Det tycks vara svårt att göra det enkelt, men enkelt att göra det svårt …

Sedan funderar jag på om vi verkligen behöver fler utredningar på samma tema. Det som krävs är beslut, inte mer information. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sätt ner foten, Mikael Damberg.

FAR:s branschdagar tar vi självfallet upp behovet av förenkling, bland annat genom en spännande dialog med Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist och näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson. Här behövs din röst, så missa inte att anmäla dig!

4 kommentarer

Mitt i förändringen

De åtta senaste månaderna har teknikutvecklingen verkligen fått fäste i branschen. Nu erbjuds bokföringstjänster gratis eller till extremt låga priser, riskkapital investeras i redovisningsföretag och vi ser bokföringsappar med big data-funktioner. Dessutom etableras internationella framgångskoncept som Rob Nixons Panalitix även i Sverige. Och det tas initiativ för att myndigheter ska kunna hämta information direkt ur företagens system. Sådan rapportering förutsätter revision i realtid. Hur ser förresten en sådan revision ut? Den är i vart fall långt från dagens ISA-revision.

Vi är helt klart mitt i förändringen av hela branschen, och det är just där som FAR:s branschdagar tar avstamp – mitt i förändringen – mitt i Stockholm – mitt i, nåja nästan mitt i september, 21-22 närmare bestämt.

Under FAR:s branschdagar sätter vi fokus på HUR varje byrå måste förändras för att förbli konkurrenskraftig och attraktiv för såväl dagens som morgondagens medarbetare. Det handlar om kompetensväxling och utveckling av tjänster. Detta förutsätter i sin tur att byrån har en affärsplan baserad på en genomtänkt affärsmodell. Det är här Handlingsplan för byråutveckling kommer in i bilden – ett konkret stöd i byråns affärsutveckling. Men allt detta förutsätter att det finns en vilja till förändring!

Under FAR:s branschdagar erbjuder vi även en omvärldsbevakning som kan bli helt avgörande för din och byråns fortsatta resa in i digitaliseringens fascinerande och samtidigt utmanande värld.

Det finns fortfarande gott om plats, så välkommen att anmäla dig till FAR:s branschdagar 21-22 september!

Kommentera

Högt förtroende för branschen

Det är med stor glädje jag konstaterar att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Det framgår av den förtroendeundersökning vi publicerar idag. Och jämfört med förra mätningen från 2012 håller vi ställningarna.

Jag noterar särskilt att revisorn behåller sin starka position i förtroendeligan, i tuff konkurrens med läkare, domare och poliser.

Undersökningen visar också på utmaningar som att tydligare kommunicera hur de olika professionerna – revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare – bidrar till nytta i näringsliv och samhälle. Allmänhetens förtroende för branschen behöver nämligen stärkas, långsiktigt handlar det om branschens relevans och attraktionskraft. Detta är inget FAR kan göra på egen hand, utan det måste ske i samverkan med alla medlemmar.

Sedan behöver vi även göra FAR mer känd som organisation, särskilt som vi vill vara en stark röst i samhällsdebatten. Vill därför hoppas och tro att vi redan i Almedalen ska få ett bra genomslag tack vare våra seminarier.

Som vanligt är jag tacksam för din respons!

Kommentera

Sida 1 av 178

Powered by lovecraft Anders Norén