Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Kategori: Näringsliv (Sida 1 av 179)

De bästa dagarna

Nu väntar årets höjdpunkt för branschen – FAR:s branschdagar. Och de blir deFARs branschdagar 2017 till bloggen bästa någonsin, det vågar jag påstå eftersom jag kan överblicka de 16 senaste.

Med temat ”Mitt i förändringen” är fokus på HUR du och din byrå måste kompetensväxla, allt för att förbli konkurrenskraftig och attraktiv för både kunder och medarbetare. Det handlar också om att utveckla och designa nya digitala tjänster. Då dröjer det inte länge förrän byråns affärsmodell även måste stöpas om.

HUR gör man då? Det är just det vi vill presentera 21-22 september på Stockholm City Conference Centre. Jag är glad och stolt över det starka programmet, och att Elvis dyker upp på torsdagskvällen gör det inte sämre.

Så ta med en kollega eller ännu hellre två eller fler (bättre pris om ni är tre eller fler) så att huset blir fullt. Välkommen att anmäla dig!

Kommentera

Allt går att mäta

Vi på FAR har nu svarat på Välfärdsutredningens båda betänkanden.

Första betänkandet Ordning och reda i välfärden handlade ju om vinstbegränsning i välfärden. FAR avstyrkte utredningens förslag av följande skäl:

  • förslaget utgjorde hot mot välfärdsföretagens finansiella stabilitet
  • vinstmöjligheten gjordes beroende av företagets redovisningsprinciper
  • förslaget var ofullständigt och hotade rättssäkerheten för företagen och deras revisorer.

Nu har vi också kommenterat Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden. I vår respons pekar vi på möjligheten till ny nationell mätmetod för välfärdstjänster, och den ska kunna användas av både offentliga och privata utförare.

För allt går att mäta, ibland är det bara svårt tills någon har gjort det. Att kvalitet i välfärdstjänster kan mätas bekräftas dessutom av internationell forskning. Och den insikten öppnar nya möjligheter.

FAR har under en tid samverkat med olika aktörer kring mätning av hållbarhet och kvalitet. Vi samarbetar bland annat med statliga forskningsinstitutet RISE i ett spännande projekt. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationell mätmetod. Ett resultat kan bli ett gemensamt sätt att redovisa kvalitetsindex till nytta för alla aktörer inom välfärdssektorn. När det dessutom görs transparent, och helst i realtid, kan brukare använda det vid val av utförare.

I projektet kommer självklart internationell forskning inom mätmetodik och berörda professioners kompetenser och erfarenheter att tas tillvara.

Kommentera

Allt har sin tid

Idag är det 50 år sedan vi gick över till högertrafik. Många fruktade att omläggningen skulle bli dramatisk, men det gick bra och ingen ifrågasätter numera det historiska beslutet.

Allt har sin tid, och i torsdags avslutades det nära samarbetet med Srf konsulterna kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Det var ett gemensamt beslut, och nu kan både Srf konsulterna och FAR fritt utveckla medlemsnyttan och auktorisationen på var sitt håll.

Jag är övertygad om att detta var det rätta beslutet nu. Jag är lika säker på att de båda organisationerna längre fram kommer att börja samverka på nytt. I förlängningen tror jag till och med på ett samgående. För kundernas skull, för övriga intressenters skull och förstås för redovisningskonsulternas skull. Men det får ske när den rätta tiden är inne.

Kommentera

Sida 1 av 179

Powered by lovecraft Anders Norén