Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Kategori: Näringsliv (Sida 2 av 183)

Auktoriserad visionär – hen är redan här

”Vad är motsatsen till en auktoriserad revisor? En auktoriserad visionär?” Den frågan ställer sig Michael Engström, Ahrens, i ett inlägg som han fruktar ska få landets revisorer att vända sig mot honom.

Jag gillar Engströms ansats. Självklart ska revisionen tillföra värde, också när det gäller att planera för framtiden. Revision ska innehålla både re och vision. Detta blir ännu tydligare när all redovisning och rapportering sker i realtid (och där är vi förr än vi anar). Vad som är redovisat är då redan känt och analyserat. Därför blir spaningen på framtiden desto intressantare.

Förresten förekommer redan redovisning i realtid kombinerad med framåtriktad rådgivning. Så de auktoriserade visionärerna är redan här, men de kan bli betydligt fler. Faktum är att Engströms auktoriserade visionär dessutom stämmer väl överens med det paradigmskifte som FAR:s senaste framtidsrapport – Nyckeln till framtiden – beskriver. Rapportering i realtid, tillgång till Big data och nya analysverktyg gör ju att kikarsiktet ställs om från historien till framtiden.

2 kommentarer

Ryktet om revisionens undergång är överdrivet

Jag har med stort intresse läst två ledare i Dagens Industri om artificiell intelligens (AI), dels förra lördagens ”AI gör ekonomin bättre” av Lotta Engzell-Larsson, dels dagens ”En civilrätt för robotar” av PM Nilsson.

Båda ledarna anslår en positiv ton, och det tror jag är helt rätt. När Lotta Engzell-Larsson dessutom inbjuder optimister att ta mer plats i debatten känner jag mig manad. Jag är nämligen övertygad om att AI har potential att ge välbehövlig skjuts i ekonomi och välfärd, väl i nivå med tekniska innovationer som ångmaskinen, kullagret och jetmotorn.

AI förändrar många jobb och arbetsuppgifter, och en del försvinner helt. Så är det naturligtvis. Men jag kan inte låta bli att reflektera över Lotta Engzell-Larssons påstående om revisorns undergång med hänvisning till att repetitivt processande av information lämpar sig väl för automatisering.

Visst ska revisorn dra nytta av AI för att effektivisera sin revision, men jag ser inte att essensen i revision någonsin kommer att försvinna från människans domän. Revision heter ”audit” på engelska, alltså närbesläktat med ”audition”. Det ger en bra bild, för revision handlar i grunden om att lyssna, iaktta och bedöma. Och sedan ge feedback med stort inslag av professionella överväganden kring transparens, hållbarhet och etik, ofta långt bortom processad information. Hur ska konstgjord intelligens kunna matcha det?

Det finns saker som bara människan kan göra.

2 kommentarer

40 år senare

Jag besöker idag Handelshögskolan i Göteborg för att hålla en föreläsning. Ämnet är revision, och studenterna går på en nyinrättad magisterkurs.

Som gästföreläsare har jag full frihet att ge min personliga syn på nyttan med revision i näringsliv och samhälle. Jag kommer även att belysa några praktiska fall utifrån min egen erfarenhet och samtidigt ge tips om hur man blir en bra revisor. Mot slutet vill jag diskutera professionens utveckling och den framtida revisionens möjligheter och utmaningar.

Det låter som en föreläsning jag själv gärna hade gått på … Till bilden hör att det är 40 år sedan jag började att studera vid Handelshögskolan i Göteborg. Det känns overkligt, verkligen overkligt.

6 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén