Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Då löser sig byrårotationen av sig själv

Nils-Göran Olve är gästbloggare.

Nils-Göran Olve är gästbloggare.

Nils-Göran Olve är gästbloggare:

Revisorn säljer förtroende. Eller mer exakt: att vi har revisorer beror på att en insläppt granskare förmodas öka förtroendet för ett granskat företag, så att marknader för kapital, varor, tjänster och arbete fungerar bättre. Det ligger i den granskades eget intresse, vilket understryks av att det är företagets ägare som anlitar revisorn. Tydligast blir detta när det är frivilligt, som för mindre företag. De måste fråga sig vilken nytta de har av att få revisorns kvalitetsstämpel. Förhoppningsvis kan de även själva lära sig något av revisorn och hennes arbete. Men konsultrollen är inte huvudsaken, utan det är intygandet inför omvärlden som är grundleveransen.

Intygandet av vad? Och gör det skillnad vem som står för det? Det är här det omtalade förväntningsgapet uppstår. Företag har överlag blivit svårare att begripa. De materiella och finansiella tillgångarna har förhållandevis blivit mindre viktiga. Antingen nu ”anställda är företagets viktigaste resurs” eller varumärken eller kundvanor så har något viktigt ändrats, och de finansiella rapporterna fångar ofta bara nödvändiga men inte tillräckliga villkor för överlevnad och framgång. Även om analytikerna tror sig förstå något om uthålligt intjänande från vinsthistoriken så inser alla som följer nyheterna att hot kan handla om resurser fjärran från finansiella rapporter: hästkött, korruption, politiska förändringar. Skandaler och misstro har gjort att riskhantering och intern kontroll har blivit centrala funktioner.

Så vad behöver intygas för att omvärlden ska ha förtroende? Och för att förtroendet ska vara välmotiverat? Jag är förvånad att vi inte hör mer om konkurrenter till revisorn. Riskkonsulter finns, men börskommunikéerna ger sällan en allsidig (och reviderad?) bild av strategier och utsikterna att lyckas med dem.

Att skapa en trovärdig, publik due diligence-lik berättelse har sina problem. Den blir ofrånkomligen en partsinlaga. Kanske finns det redan sådana som ges till finansanalytiker. De kanske väljer att koka ned dem till något som låter banalt och renodlat finansiellt innan det når öron och ögon hos oss vanliga aktieägare. Men jag fruktar att de riktar sig bara till kortsiktiga spekulerare.

Min naiva syn är att det är viktigt för företags trovärdighet att näringslivssidorna handlar om förutsättningarna för att de ska lyckas på sikt, inte vilken utdelning de kommer att ge om något kvartal. Det är svårt att bedöma moderna verksamheter, men revisorn är väl positionerad för att försöka! Affärsmässigt tror jag det är ett vitt fält för nya, mer differentierade tjänster.

Det är här kraven på byrårotation kommer in. De tycks handla om risken för slöa, vänskapskorrumperade revisorer kontra de erfarenhetsfördelar som följer av att jobba med en kund under längre tid. Det förra medför lägre kvalitet, det senare högre kvalitet (och till lägre kostnad). Revisorsskrået menar förstås att fördelarna med långa mandat överväger. Men borde inte debatten även handla om förnyelse? Revisorn bör som andra leverantörer ha något differentierat och produktutvecklat att erbjuda. Och ta betalt för det genom innovativa prismodeller som fokuserar nytta, så som sker i andra branscher! Då kommer kunder att anlita byrån i övertygelsen om att ni är särskilda på något vis. Och byta när andra har bättre erbjudanden.

Är det inte tråkigt att få fortsätta i åratal – i värsta fall som ett nödvändigt ont som besvärar mindre ju mer bekanta man blir? Tänk om kunder i stället började lyfta fram revisorn som ett särskilt adelsmärke. Ni minns väl hur företag i andra branscher skröt med ”Intel inside” eller att plagg hade Gore-Tex? ISO-certifiering går ju hem i vissa kretsar – varför inte revisionsbyråns certifiering?

Ja, jag vet att det kräver åtaganden och verifierbarhet. Hittar ni nya sätt att bedöma trovärdigheten hos era kunders påståenden, även de som inte gäller finansiell redovisning, så tror jag att även det går att lösa.

Då löser sig även byrårotationen av sig själv. Revisorerna kommer själva att vilja ha en nyförsäljning relativt ofta. När kunden märker att marknadens förtroende ökar till följd av skicklig revision så vill de göra analyser enligt byråns recept. Efter några år erbjuder kanske en annan byrå en ännu mer relevant genomlysning. Att bli ”husrevisor” i åratal kan väl inte vara så kul. EU-regler om påtvingad rotation kommer inte att bli operativa för sådana intressanta, differentierade byråer. Alla framsynta företag kommer självmant att byta oftare.

Nils-Göran Olve är gästprofessor vid Uppsala universitet, konsult och författare

Föregående

Skatteförslaget skadar Sverige

Nästa

Bästa vägen från Rom

2 kommentarer

 1. Robert Sevenius

  Nils-Göran lyfter bra och spännande frågor för branschen. ”Nedkokat” (som vi ofta sa på revisorsprogrammet på Linköpings universitet) blir hans ord till ett ledande motto för framtiden:

  Ombyte förnyar!

  Byrårotation, avreglering (obligatoriets avskaffande) och teknikutveckling driver fram nytänkande och möjligheter. Vi såg på FARs branschdagar 2014 att det finns många utmaningar och många lösningar. Flera revisionsbyråer är mitt i språnget mot framtiden. Kanske besannas Nils- Görans ord: ”Revisorerna kommer själva att vilja ha en nyförsäljning relativt ofta.”

  Jag instämmer i förväntan att vägen dit går genom differentiering. Granskning och rådgivning väntar på att få skräddarsydda nischprodukter som passar till nya former av företagande. Ta som exempel företagande baserat på gräsrotsfinansiering (se senaste Balans). Dessa företag kommer redan från dag ett vara semi-publika, med hundratals – kanske tusentals – aktieägare! Här kommer kommunikation, delaktighet, rapportering, stämmor och andra formalia vara nyckelkoncept för styrning och avkastning. Revisorer – eller andra flyfotade rådgivare – behövs för att hjälpa dessa företag i en betydligt mer utmanande tillvaro än den gårdagens små nystartsföretag befanns sig i.

  Vägen till förnyat tjänsteutbud, som Nils-Göran nuddar vid, går genom att återupptäcka grundvärdena i den granskning och rådgivning som sker i dag: trovärdighet, kvalitets- och normsäkring, kommunikation med mera. Kontrasteras grundvärdena med nya affärsmodeller, företagsformer och teknikutveckling kommer ett kaleidoskop av nischade tjänster framträda: kanske är några av dem företagsbesiktningar, ”personlig” finansiell och legal träning, system- och modelltestning och organiserad professionell skepticism. Gärna i kombination med innovativa former för prissättning som Nils-Göran m.fl. berättar om i sin senaste bok Prissättning. Som på det legala området är det inte säkert att de nu etablerade tjänsteleverantörerna kommer vara flinka nog att hitta de nya tjänsterna. Konkurrens kan komma från nya håll – revision, affärsjuridik och rådgivning kan lika gärna omvälvas av en finansiellt och legalt oskolad programmeringsintresserad tonåring. Eller Watson.

  Byrårotation och avreglering är en väckarklocka och startsignal för de nya revisorerna!

  • Dan

   Robert, stort tack för en mycket spännande kommentar! Du snuddar också vid våra nya PT-tankar när du talar om ”personlig finansiell och legal träning”. Jag tror – precis som du – på differentiering och att det kommer att dyka upp konkurrens från oväntat håll – det är inte ens säkert att vi upptäcker när det händer eftersom alla har så fullt upp med det invanda och trygga (det som i vart fall känns tryggt) …

Lämna ett svar till Dan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén