Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Dagen efter HQ-beslutet

I Sverige kryllar det av experter på IAS 39. Jag har mött många som under det senaste året har sågat HQ:s redovisning. Och mediabilden har varit i det närmaste entydig – tradingportföljen var kraftigt övervärderad.

Förre ordföranden i IASB, David Tweedie, sa vid ett tillfälle att den som säger sig kunna IAS 39 förstår inte vad hon eller han läser. När självaste regelmakaren säger så visar det på komplexiteten kring värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Alla gör därför klokt i att närma sig värderingsfrågan i HQ med viss ödmjukhet. Alla inkluderar alla, dvs. också Finansinspektionen (FI).

För egen del tog jag tidigt intryck av HQ-revisorn Johan Dyrefors analys och värdering av HQ:s tradingportfölj. Han visade i sin korrespondens med Revisorsnämnden (RN) att innehavet per 2009-12-31 hade utfallit med ett positivt resultat om ca 50 mkr om nya positioner inte hade tagits under 2010. Den stora negativa resultateffekten uppkom under den forcerade avvecklingen under maj-juni 2010, som därmed sammanföll med att Greklandskrisen blev akut, och var alltså till stor del hänförlig till nya positioner.

Men sådan är inte den allmänna perceptionen. Den säger bara att allt i HQ var fel.

Nu säger FI att myndigheten inte kan lita på reviderade siffror. RN säger det motsatta, att Johan Dyrefors gjorde en bra revision och att han hade fog för sina revisionsberättelser avseende 2008 och 2009.

Jag säger att vi har en mycket bra revision i Sverige. Men jag säger också att vi måste fortsätta att utveckla den. Revisorns rapportering måste bli mer nyanserad – det räcker inte med dagens alltför digitala slutsatser i revisionsberättelsen.

Själva uppdraget för revisorn måste dessutom förtydligas så att det s.k. förväntningsgapet minskar eller helst försvinner. Det går inte att prata ned gapet, utan det krävs att revisorn får en roll som bättre matchar de högt ställda förväntningarna i bl.a. finansiella företag. Frågan ligger för närvarande på EU:s bord, men vår bransch måste också ta ett ansvar och därför arbetar Far nu med att ta fram en ny rekommendation för revision i just finansiella företag.

I Danmark och Norge talar man om revisorn som ”samfunnets tillitsmann”. Det är det revisorn är och ska vara.

Föregående

Modigt HQ-beslut idag!

Nästa

Vem tar ansvar för ansvaret?

  1. Per Snell,am

    Hej Dan,
    Jag håller med Dig. Det är närmast pinsamt att notera hur finansinspektionens synpunkter ”köps” av media, medan balanserade synpunkter, som verkligen framhåller hur komplicerad frågan är hamnar i skymundan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén