Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Dags att öppna och läsa EUs revisionspaket

För en stund sedan överlämnade justitierådet Kristina Ståhl ett 837 sidor långt betänkande (Nya regler för revisorer och revision, SOU 2015:49) till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet lämnas förslag på hur Sverige ska implementera EUs revisionspaket för noterade och finansiella företag.

FAR har lämnat kommentarer i ett pressmeddelande. Vi trycker på att det är positivt att utredningen inte har gått längre i regelkrånglet än vad EU-reglerna kräver. Det är också bra att utredningen har värnat den svenska modellen för bolagsstyrning. På så sätt har onödiga kostnader för revisorer och deras kundföretag i huvudsak kunnat undvikas.

Våra representanter i utredningen, FARs tidigare ordförande Anna-Clara af Ekenstam och FARs chefsjurist Heléne Agélii, har i ett särskilt yttrande (sid 605-610 i betänkandet) framfört synpunkter i tre angelägna frågor. Det gäller förslaget att ha olika regler för byrårotation i noterade respektive finansiella företag. För noterade företag föreslås att en revisionsbyrå efter tio år kan väljas för ytterligare tio år, förutsatt ett anbudsförfarande. För finansiella företag föreslås däremot ingen möjlighet till förlängning efter de tio första åren. En annan fråga handlar om ikraftträdandetidpunkten för det nya regelverket, där FAR menar att första tillämpningen måste knytas till ett räkenskapsår istället för 17 juni 2016. Den tredje frågan handlar om personliga sanktionsavgifter. Om det alternativa förslaget i betänkandet med personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor genomförs blir det extremt riskfyllt att vara revisor. Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar och dessutom Revisorsnämndens tillsyn över revisorer.

Nu kan vi alla öppna EUs revisionspaket och läsa om, som jag tror i alla fall, den största förändringen i branschens historia. Och vi måste samla på oss alla synpunkter och tankar kring konsekvenser, för nu ska betänkandet ut på remiss.

Föregående

Nya tidens tjänster i fokus under årets Branschdagar

Nästa

Nära till Balans

2 kommentarer

  1. Personliga sanktionsavgifter på dessa nivåer låter ju helt sinnesrubbat. Ska just revisorer riskera personlig konkurs varje gång de utför sitt jobb???

    • Dan

      Erik, det är fullständigt orimligt!!! Du finner förslaget om de personliga sanktionsavgifterna i bilaga 7 som börjar på sidan 807. Upp till 1 mkr i vanliga bolag, och upp till 10 mkr i företag av allmänt intresse. Läs också vad Anna-Clara af Ekenstam och Helene Agélii skriver om detta. Deras särskilda yttrande börjar på sidan 605.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén