EU-kommissionen lanserar imorgon tisdag en grönbok om bolagsstyrning. Grönboken bygger bl.a. på erfarenheter från den senaste finanskrisen.

Grönboken kommer att uppmärksamma områden som aktieägarnas roll och ansvarstagande, styrelsearbete och efterlevnaden av nationella bolagsstyrningskoder.

Om de rykten jag har hört stämmer fruktar jag att vi i grönboken kommer att få möta en överdriven regleringsiver. En sådan motverkar många av de syften man vill uppnå. Hur aktiv och ansvarstagande blir man som aktieägare om EU-regler föreskriver vilka som ska sitta i styrelsen och hur länge?

Vi står inför ett viktigt vägval. Ska näringslivet få ta ansvar för sin egen utveckling? Eller ska EU detaljreglera till den milda grad att företagen flyr till andra marknader?