I dagens Svenska Dagbladet besvarar Peter Strömberg, chef på Revisorsnämnden, frågan om varför det har blivit färre disciplinärenden avseende revisorer. Svaret lyder: ”Det beror på att vi inte har sett skäl att öppna så många ärenden”. Svaret hade kunnat utvecklas.

Precis som alla andra tjänster kan revisionen alltid förbättras. Så är det, och därför arbetar branschen kontinuerligt och idogt med kvalitetsutveckling. Till vår stora glädje har det gett ett mycket positivt resultat, inte bara i Revisorsnämndens statistik utan också vid en internationell jämförelse.

World Economic Forum tillkännagav nyligen att Sverige ligger på andra plats i världen avseende standarden på redovisning och revision. Bakom detta ligger högt ställda förväntningar på den svenska marknaden som i sin tur bottnar i att vi i vårt land vill ha ordning och reda. Och det ska vara öppenhet och transparens, t.ex. genom Bolagsverkets register. Allt detta underlättar företagandet och minskar risken för skadliga faktorer som korruption.

Nu kämpar vi för att nå förstaplatsen!