Advokatsamfundet och FAR har gemensamt anmält Skatteverket till Justitieombudsmannen (JO).

Anmälan gäller dels Skatteverkets publicering av vissa advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg” på Skatteverkets webbplats, dels de uttalanden som Skatteverket har gjort i en skrivelse med anledning av Advokatsamfundets och FARs begäran om att ta bort publiceringen.

Advokatsamfundets och FARs uppfattning är att Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt och överlåter nu till JO att bedöma verkets agerande. Här kan du läsa själva JO-anmälan.

Jag menar att det är djupt olyckligt att Skatteverket driver egen politik istället för att på ett förutsebart sätt tillämpa praxis, som i det här fallet till och med har bekräftats genom domstolsbeslut. Och en vedertagen organisationsform, som används av tusentals advokater och revisorer över hela världen, kan inte vara ett ”skatteupplägg”, särskilt som exakt samma organisationsform skulle ha använts även om det inte hade funnits några skatter.