Robert Sevenius är gästbloggare:

Ja, ”de nya revisorerna” blir en spännande historia att följa! Att vara förtroendearbetare är ett tungt och mödosamt ansvar, men det är också att vara en viktig samhällsbärare.

De nya revisorerna bör tydligare positionera sig som informationsförmedlare mellan å ena sidan de barrikaderade grupperna i näringslivet, det må vara kontrollaktieägare eller företagsledningar, och å andra sidan alla vi andra näringslivets avnämare, dvs. primärt de egentliga kapitalägarna (minoritetsaktieägare och fondägare) men även anställda, kunder, underleverantörer och ”vanligt folk” med flera. Det finns en växande och betydelsefull roll att tolka, återberätta, förenkla, problematisera och ”moralisera” (i brist på bättre ord) både förväntningar och prestationer i näringslivet. Komplexiteten (och jag menar inte den ökande regelbördan, men något den grasserande ambitionen att undvika skatter, börsregler, förpliktelser och ansvar) krackelerar undan för undan kittet i vår kulturella konsensus. Jag hoppas de nya revisorerna vill ta upp spackelspaden och åter limma samman fragmenten till ett sammanhållet näringsliv som förtjänar förtroende och kanske även tilltro.

Men att bära bud mellan olika grupper och värderingar är ett historiskt farligt jobb. Korseld eller arkebusering är vanliga belöningar för budbärare. Undank ist der Welt Lohn.

Praktiska övningar:

* Ta nästa briserande näringslivsskandal som en test. Låt en av FAR:s representanter självpåtaget pröva rollen som tålmodig pedagog, etiskt rättesnöre och försvarare av det som är av bästa nytta för näringslivet i dess helhet och på lång sikt. Gör det öppet och tydligt. Det kan vara läge att öppet kritisera och diskutera revisorns roll, även enskilda medlemmar som gjort fel. FAR behöver inte hålla varje enskild revisor bakom ryggen utan kan även säga ”det är förvisso mänskligt att fela och med felandet kommer konsekvenser”.

* Ha ett strategimöte med Aktiespararna, Fondbolagens förening och andra företrädare. Hur gör vi för att desarmera nästa förtroendebomb? Vilka är verktygen, vilka är målen? Vilken information behöver olika parter när det krisar? Hur gör vi för att nå ut till dem? Vem är bästa avsändare?

Och jo, elefanten i rummet är att de gamla revisorerna satt i börsföretagsledningarnas bröstficka och trängdes med sidennäsduken. De nya revisorerna skriver stolt och glatt sin egen berättelse.

Robert Sevenius är författare, rådgivare och kursansvarig lärare inom de juridiska institutionerna på Stockholms universitet och Linköpings universitet.