Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Den största förenklingen

Tillsammans med XBRL Swedens ordförande Björn Rydberg och XBRL Internationals CEO John Turner.

Tillsammans med XBRL Swedens ordförande Björn Rydberg och XBRL Internationals CEO John Turner.

Så går ännu en arbetsvecka mot sitt slut. Jag tar bland annat med mig hoppet om att Sverige inte bara ska komma ifatt omvärlden utan också ta täten när det gäller digital rapportering.

I tisdags arrangerade XBRL Sweden ett välbesökt seminarium om digital rapportering (eller Standard Business Reporting, SBR, som det också kallas). På scenen fanns även internationella talare som kunde vittna om alla fördelarna med digitala rapporter och flöden. På min fråga om Standard Business Reporting också passar det växande inslaget av icke-finansiell information, exempelvis om hållbarhet, svarade John Turner, CEO för XBRL International, jakande.

Som jag bloggat om tidigare är det mycket positivt att regeringen har gett Bolagsverket i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar. Digital rapportering förenklar, effektiviserar och höjer kvaliteten – det är min bestämda uppfattning. Men det kräver tvingande lagstiftning för att genomslaget ska bli det önskade.

Jag vill samtidigt hålla fast vid förhoppningen att Sverige borde bli först i världen med One Stop Shop som ju dramatiskt skulle underlätta företagens omfattande uppgiftslämnande till olika myndigheter. Jag har faktiskt svårt att tänka mig en större förenkling för företagen. Tekniken är på plats och att döma av seminariet i tisdags finns också viljan. Så vad väntar vi på?

PS: Ta gärna del av Balans reportage från seminariet och filmer med olika intressenter

Föregående

En arbetsvecka i förändringens tecken

Nästa

Stort engagemang för integration

4 kommentarer

 1. Björn Rydberg

  Hej Dan, Jag håller med om att det blev en lyckad eftermiddag om SBR på EY, med intressanta talare som gav bra balans till budskapet att det nu är hög tid att få fart på digitaliseringen av årsredovisningen/finansiella data i Sverige.
  Ska bli spännande nu att tillsammans med övriga medlemmar i XBRL Sweden (www.xbrl.se) få vara med och påverka utformningen av innehåll och tekniska lösningar i de projekt som nu dras igång av Bolagsverket m fl!

  • Dan

   Ja Björn – och tack för ditt stora engagemang i detta!! Utan uthålliga eldsjälar händer inte så mycket!

 2. Sven-Arne Nilsson

  Det kan man hoppas, att Sverige också ska ta täten när det gäller digital rapportering. Av måndagskvällens tv lärde jag mig att den unge Einstein funderade över om det principiellt är möjligt att komma ikapp en ljusstråle som passerat; en omöjlighet eftersom inget kan färdas snabbare än ljuset. Den digitala rapporteringen, SBR eller XBRL begränsas dock inte som fysiken, men det får nog till en tempoväxling enbart för att Sverige ska komma ifatt omvärlden. Även jag hade nöjet att delta i konferensen som XBRL Sweden arrangerade och lyssnade på vad Annika Bränström, generaldirektör för Bolagsverket, sade om att tiden till mars 2018 ska ägnas åt mer än att i snäv mening utreda ”att införa digital hantering av årsredovisningar” (som regeringens uppdrag går ut på), men mitt intryck blev att det dröjer innan Sverige ens kommer ikapp.

  Det är svårt att ifrågasätta allt som sades om samverkan och samordning, men jag vidhåller ändå en annan ansats: inrikta införandet direkt på att mikroföretagen ska ge in sina årsredovisningar i XBRL. Särskilt om de maximala gränsvärdena för mikroföretag införs är det 82 % av företagen ifråga (enligt Redovisningsutredningens slutbetänkande), och det måste vara enkelt att stryka i den taxonomi för K2 som redan finns så att den motsvarar mikroföretagens årsredovisning. Lagstiftningen baserad på slutbetänkandet kan knappast träda ikraft för 2017 men förhoppningsvis för 2018, och det gäller alltså att se till att mikroföretagens ingivning kan ske med XBRL 2019. Det skulle realisera besparingspotentialen på Bolagsverket och hos dem som XBRL Sweden kallar slutanvändarna, i detta sammanhang främst upplysnings-företagen.

  Jag instämmer helt i att ”det kräver tvingande lagstiftning för att genomslaget ska bli det önskade”, men det var inte budskapet på konferensen, och det är inte budskapet i slutbetänkandets avsnitt: Tvång eller frivillighet? Det kan läggas till att i närliggande länder i omvärlden som, likt ljusstrålen, passerat oss är ingivningen tvingande. (Tvånget bör alltså ingå i lagstiftningen baserad på slutbetänkandet.)

  Beträffande besparingspotentialen var det en slående skillnad mellan den gångna veckans konferens och motsvarande konferens 2006 att inget sades nu om denna potential medan HG Wessberg, dåvarande generaldirektör för Bolagsverket, hade med sig detaljerade kalkyler 2006.

  Mycket mer finns att säga om ämnet men min tid och platsen här är begränsade. Dock ifrågasätter jag åter det dramatiska underlättandet genom One Stop Shop: är det verkligen så besvärligt eller betungande att ge in årsredovisningen till Bolagsverket, när den är klar, lämna självdeklarationen till Skatteverket, när det är dags, och returnera blanketterna till Statistiska centralbyrån när de ska vara ifyllda?

  Det som jag väntar på är en fokusering på mikroföretagens tvingande ingivning av sina årsredovisningar med XBRL fr.o.m. för 2018. När det kommit på plats, och besparingspotentialen realiseras, kan man ta itu med allt annat rörande XBRL. Sverige har då kommit lite ikapp.

  • Dan

   Tack Sven-Arne!
   Du låter mer och mer positiv till XBRL – det är bra!! Det här med ”tvingande lagstiftning” tror jag faller på plats helt naturligt. Allt fler ser fördelarna med digital rapportering och Sverige har inte råd att halka efter i utvecklingen. Vi kan ju inte hålla på med årsredovisningar av papper när förväntningarna snart skruvas upp till lättillgänglig finansiell information i realtid. Ett konkurrensutsatt svenskt näringsliv måste få tillgång till bra beslutsunderlag så snabbt det bara går.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén