Jag har inte kunnat släppa diskussionen på KPMG Economic Forum 2012 förra onsdagen. Temat var ”Det nya normala” och mycket kretsade kring skuldkrisen och euron. Att Standard & Poor’s sänkning av bl.a. Frankrikes kreditbetyg ökar pressen på euron är uppenbart, och då tilltar den osäkerhet och instabilitet som varit ”normal” det senaste halvåret.

Att det är marknaden, och inte politikerna, som bestämmer bekräftas än en gång av kreditvärderingsföretagens framfart. Under en av mina tågresor bläddrar jag i ”Morgondagens industri”. Jag fastnar på en mening: ”På 1900-talet satt ägaren och Vd i förarsätet – på 2000-talet är det marknaden”. Om det är en ansiktslös marknad som har tagit över får det stora konsekvenser, tänker jag. Inte bara för stora och små länder, utan också för näringslivets spelregler. En ansiktslös marknad ställer nya krav på relevans och tydlighet.

När jag i boken senare läser att ”värdet i en tjänst uppstår i användningen … ” inser jag plöstligt varför vi över hela jorden nu har en diskussion om både redovisningens och revisionens relevans. Det är ropen från den ansiktslösa marknaden som skallar. Där finns förväntningar på en tydligare och mer användbar finansiell rapportering och revisorsrapportering.

Det finns ingen väg tillbaka. Som bransch måste vi upptäcka möjligheterna i att utveckla tjänster som skapar värde också i en mer turbulent miljö – det nya normala. På några områden tror jag inte att det räcker med bara ”utveckling”, det kommer att krävas innovation. Jag återkommer gärna på detta tema.

Välkommen till det nya normala!