Seminariet ägde rum i Göteborg och handlade om etik i näringslivet. Olika perspektiv skulle belysas och därför fanns det också en präst i panelen. Jag minns hur överraskad jag blev när prästen i sin första replik läste från Bibelns första rader:

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: »Ljus, bli till!« Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”

Prästen tittade ut över publiken, upprepade ”Gud såg att ljuset var gott” och sa sedan: Det var den första revisionen.

Jag tänker ofta på prästens oväntade slutsats.

Att stanna upp och reflektera, att utvärdera det som gjorts innan nästa steg tas.

En skapande paus. Ingen dum tanke.