Trender_diskuteras_450x217px
Mia Larsson, Hans Bredberg och Helena Dale diskuterar trender

Jag tror inte att någon har lyckats undgå debatten om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Remissinstanserna – i form av företag, branschorganisationer, myndigheter och universitet –  är starkt kritiska. Dessutom har personer som Sven-Olof Lodin och Niclas Virin också framfört kritiska synpunkter.

Från FARs sida arbetar vi oförtrutet med att uppvakta politiker för att visa på de negativa konsekvenser som 3:12-förslaget medför, inte minst för tillväxt och sysselsättning inom den viktiga tjänstesektorn. Här kan du för övrigt läsa FARs remissvar.

Samtidigt ökar dramatiken i Bryssel kring EUs revisionspaket avseende revision i företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Ordförandelandet Irland har nu skissat på ett kompromissförslag, allt i syfte att kunna slutföra beslutsprocessen före halvårsskiftet. Även på detta område fortsätter FAR att idogt framföra viktiga synpunkter och argument. Jag vill i sammanhanget tipsa om intervjun med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP) på FARs poddradio Rakt med Rakel.

Erik Emilsson, Anna-Clara af Ekenstam och Roland Dansell tecknar framtidsbilden
Erik Emilsson, Anna-Clara af Ekenstam och Roland Dansell tecknar framtidsbilden

Men – och det är viktigt att framhålla – det finns en spännande framtid bortom 3:12 och grönboken. Som jag har bloggat om tidigare jobbar FAR tillsammans med Kairos Future med att göra en framtidsstudie som siktar på 2025. Under veckan genomförde vi ytterligare en framtidsdag där vi diskuterade trender och utfallet av alla intervjuer och enkäter.

Hela framtidsstudien kommer att presenteras på Branschdagarna i höst, men vi kommer också att göra utspel löpande. FAR arrangerar även ett seminarium under Almedalsveckan som bygger på framtidsstudien.

Jag vill inte avslöja för mycket än av alla intressanta resultat, men en sak framstår klart: branschen har nöjda medarbetare.