en-gang-am-aret-ny-igenDet är nyttigt att ett företags ledning och styrelse tänker igenom affärsidé, strategi, mål och risker. Naturligtvis ska det ske på ett strukturerat sätt och sedan kan allt sammanfattas i årsredovisningen, alltså en gång om året. Ungefär så sa Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening, på Finforum förra veckan.

Det kan låta självklart, men bakgrunden är det frågetecken som ibland väcks om behovet av årsredovisningar. Alltför ofta publiceras årsredovisningen för sent för att den ska kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag. Företag kommunicerar både enklare och snabbare via webben och andra digitala kanaler. Och det blir inte bättre av att informationen många gånger är starkt regelstyrd och minimal. Det sistnämnda gäller främst mindre företags årsredovisningar.

Jag är en stor vän av årsredovisningar. Men de måste ge en bra beskrivning av företagens utveckling, bakåt i tiden men också framåt. Därför är jag mycket positiv till att 1 600 större företag måste rapportera hållbarhet. Detta ska ske från och med 2017 enligt nya bestämmelser i årsredovisningslagen (se artikel och FAR:s FAQ).

Förhoppningsvis kommer många andra företag inspireras att börja hållbarhetsredovisa. Jag vill gärna tro att det också sprider sig till mindre företag. I vilket företag är hållbarhet inte viktigt?