Annie Lööf är ny näringsminister, och jag önskar henne verkligen lycka till i de nya uppgifterna!

En viktig uppgift för Annie Lööf är att återuppta arbetet med att förenkla för företagen. Det brittiska upplägget ”one in – one out”, som innebär att för varje ny regel ska en gammal regel tas bort, är lovvärt. Men det räcker inte, för då blir ju effekten bara status quo. Jag dristar mig därför att i Dagens Industri argumentera för ”one in – two out”. Då blir det på allvar, då blir det tryck!

Vi är många som konstruktivt vill bidra med goda idéer, och därför nämner jag i artikeln några områden med stor förenklingspotential.

Ett sådant område handlar om skatterna. Världen har förändrats sedan skattereformen för 20 år sedan, och skattesystemet har återigen blivit ett lapptäcke med komplexa regler och svåra gränsdragningar. Därför krävs det en översyn av hela skattesystemet. Förutom behovet att förenkla måste skattereglerna också matcha de globala utmaningarna och behovet att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Det är väl Gunde Svan som brukar säga: ”Inget är omöjligt, bara olika svårt”.