Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

En milstolpe för nordiska standarden

Dans blogg

Fokusgruppen diskuterar nya standarden.

Igår passerade vi en av de viktigaste milstolparna för nya nordiska standarden för revision i mindre företag – Standard for Audits of Small Entities (SASE). För då träffades den s.k. fokusgruppen bestående av ett 20-tal revisorer från både små och stora byråer över hela landet.

Det var första gången som en större grupp tänkta användare fick ge sin syn på standarden. Och responsen var genomgående mycket positiv! Flera gånger hördes uttryck som: ”Revisionen blir nu bättre, effektivare och roligare”. På motsvarande sätt ska standarden nu utmanas i de övriga nordiska länderna.

Nästa steg är att vi presenterar standarden för de nordiska tillsynsmyndigheterna vid ett möte på Revisorsnämnden 21 maj. Kort därefter räknar vi med att kunna sända ut standarden på remiss till alla medlemmar i de nordiska branschorganisationerna. Parallellt genomför vi en remissrunda som riktas till olika externa intressenter till revisionen.

Jag återkommer om detta, var så säker.

Föregående

Nya tidens tjänster

Nästa

Integrerad rapportering på allas läppar

10 kommentarer

 1. UNDERBART!!!

  Ett fantastiskt möte igår. Det kändes mycket bra!

  • Dan

   Erik!
   Ja, det var kul!! Och tack för din respons i arbetet för en ny standard!! Nu hoppas vi att våra tillsynsmyndigheter är lika positiva!!

 2. Lars Ekman

  Instämmer!

  En anpassad revision för mindre verksamheter med få eller inga skallkrav som istället tar sin utgångspunkt i revisorns professionella bedömningar har förutsättningar att ge en effektivare revision med högre kvalitet och som bättre svarar mot efterfrågan.

  Fast det är viktigt komma ihåg att vi inte bara ska göra mindre. Den anpassade standarden ger istället förutsättning att på bättre sätt använda resurserna på rätt ställe. Fokusera på riskerna och minimera tiden som används för checklistor och ISA:s alla skallkrav. Bättre revision för mindre företag helt enkelt!

  Utmaningar finns också. Som att det blir än viktigare att branschen gemensamt verkar för att bibehålla en hög och jämn revisionskvalitet.

  Revisionen blir inte heller enbart enklare utan snarare svårare i och med den nya ansatsen. Större vikt vid professionella bedömningar och mindre skallkrav ställer ännu högre krav på förståelse för verksamheten och analytisk förmåga att bedöma risker.

  MEN!! Lyckligtvis tror jag att ”det svåra” också innebär ”det roliga”. Revision blir roligare vilket i sin tur kommer att öka branschens möjligheter att locka till sig och behålla talangerna från universiteten.

  Det här har alla förutsättningar att bli riktigt bra!

  • Dan

   Lars, stort tack för glada tillrop. Och jag delar din analys att revisionen blir roligare men samtidigt svårare, för det kommer att krävas mer tankemöda och bättre kunskap om kundens verksamhet. Men allt detta vinner alla på!

 3. Anders Hettinger

  Hej

  Erkänner jag inte vågat tro på detta. I en värld där ”jurister” styr redovisningsutvecklingen som egentligen behöver präglas av klok pragmatism istället, och ”EU-politrucker” styr revisionsutvecklingen mot antiintellektuell ja/nej-aktivitet (chimpansifiering) som egentligen än mer behöver präglas av erfarenhetsbaserad bedömning av risk och väsentlighet, ja då har jag inte vågat hoppas.

  Att processen nu är igång med SASE ger verkligen hopp om framtiden. Med kloka kolleger som Erik, Lars och Johan mfl är jag säker detta kan bli en synnerligen bra och efterlängtad kursändring inom småbolagsrevisionen och/eller inom sfären av ägarledda bolag om vi hellre vill uttrycka det så.

  Lycka till med arbetet, önskar
  Anders H i Skellefteå. ;-).

  • Dan

   Tack Anders för din feedback! En sak är säker: SASE är allt annat än ”chimpansifiering”. Jag räknar med ditt fortsatta stöd i arbetet med en implementering av SASE i Sverige!

 4. Helen Salmonsson

  Min uppfattning är att de flesta företagen ser nyttan med revision. För att det ska bestå behöver revisionsansatsen även vara anpassad till till de ägarledda bolagen.
  Det arbete som nu inletts tror jag främjar såväl branschens som företagens utveckling.

  • Dan

   Helen, tack för din support! Ja, det är hög tid att differentiera revisionstjänsten efter olika behov. Och därför måste branschen nu ha modet att våga språnget!

 5. Leif Edling

  Med min långa erfarenhet vill jag gärna kunna konstatera ”Back to Basic”. Ett självständigt tänkande och en professionellt genomförd revision. Glädjande att sunt förnuft gör sin entré. Lycka till med genomförandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén