Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

En ödesdag för revisorn

Det är exakt en månad kvar. Revisionens aktörer och intressenter har fram till 12 september på sig att ge input till IAASB om vägen framåt för revision i mindre företag. Ska den få utföras enligt en egen och anpassad standard eller även fortsättningsvis vara inlåst i ISA-buren?

Alla som följt frågan vet att det är mycket som står på spel. Därför är det ytterst angeläget att Sverige och de övriga nordiska länderna ger ett kraftfullt stöd för en egen standard. Det handlar om trovärdighet, för det var vi som redan 2007 började trycka på i frågan. Men det handlar framför allt om ett strategiskt grepp som gör att revisorsprofessionen kan utveckla sin huvudtjänst i takt med förändrade behov inom olika marknadssegment. Erfarenheten i många länder visar att detta är svårt att klara inom ramen för ISA. Till det ska läggas de varierande förväntningarna på att revisionen i det lilla familjeföretaget respektive det stora börsföretaget ska ske ”in the public interest”. Att hantera allt detta i en och samma standard är dömt att misslyckas.

För mig står det klart att anpassade revisionsstandarder leder till ökad nytta för såväl det enskilda företaget som för näringslivet och samhället i stort. I ett längre perspektiv är den förnyelse av revisionstjänsten som IAASB äntligen öppnar för avgörande för optimering av revisionens kvalitet och relevans. Mot den bakgrunden är 12 september en ödesdag för revisorn.

Om tunga remissinstanser gör tummen ner tror jag dessvärre att det är kört under all överskådlig tid. Som jag känner IAASB och den tungrodda internationella normgivningen kan vi inte räkna med att en liknande propå återkommer.

Måtte inte de stora byråerna och kortsiktiga ekonomiska intressen försöka att ställa sig i vägen för revisionens utveckling. När utkastet till en nordisk standard för revision i mindre företag lanserades 2015 sa de svenska storbyråerna nej. De menade att en sådan normgivning måste komma från IAASB eller åtminstone vara sanktionerad av den internationella standardsättaren. Det argumentet håller inte den här gången, så jag borde kunna vara lugn. Det är jag inte.

Föregående

Goda råd är som guldäpplen

Nästa

Kommunerna vältrar över kostnader på nästa generation

5 kommentarer

 1. Helt enig med dig Dan! Samhällsnyttan OCH företagarnyttan skulle bli absolut och odiskutabelt störst om man behöll ett revisionskrav även på de mindre aktiebolagen, men anpassade både revisionsseden och revisorsseden till den mindre komplexa värld som ett mindre bolag utgör.

  Alla företag, företagare och samhällen behöver en ”klok gumma eller gubbe” som sätter en stämpel på att att företagaren ”i allt väsentligt gjort det den ska”. Företagaren undviker problem i längden, och samhället fostrar ett ansvarstagande näringsliv, redan från de första stegen som företagare.

  Mina trettio år i branschen gör mig säker på att en revisor med mer än 10 års erfarenhet, med hjälp av rätt tekniska hjälpmedel och en bra assistent, kan göra stor nytta med liten insats. Ett kort samtal med företagaren och den som bokfört, en teknisk analys av bokföringen, och en assistent som kollar två eller tre saker som analysen visat på, räcker för att avgöra om företagaren/företaget ”i allt väsentligt gjort det den ska”. På köpet får företagaren ett antal goda råd och rekommendationer, vilket gör att denne tycker att revisionen är både nyttig och prisvärd!

  Dagens revision för SME missar målet, och tappar dessutom i sina juridiska teknikaliteter bort det goda omdömet och fastnar i trivialiteter och formalia. Till ett alldeles för högt pris. Men lösningen är inte att ta bort den, lösningen är att skapa en ny standard. Som faktiskt redan i stort sett finns, i form av det nordiska förslaget.

  Men, tyvärr, så är även jag pessimistisk. Omdöme, ryggrad och klokhet väger tyvärr alldeles för lätt i dagens mätbarhetssamhälle. Det skulle behövas en renässans för de mer omätbara egenskaperna, och jag tror också att den är på väg. Men tyvärr tror jag inte att vi är där än. Pessimistisk och uppgiven är dock inte samma sak, så jag kommer att försöka påverka det jag kan innan den 12:e!

  • Dan

   Tack Erik!
   Jag kan glädja dig med att när IAASB diskuterar revisonen i mindre företag så är det nordiska förslaget i högsta grad med i bilden. Att Kai Morten Hagen, en av huvudförfattarna till SASE, numera sitter i IAASB är naturligtvis en stor tillgång. Men det är ändå otroligt viktigt att hela den nordiska branschen nu sluter upp bakom en särskild standard för SME-revision. En gemensam nordisk hållning får alltid ett stort genomslag. Jag är glad att du vill bidra till detta!

  • Lasse Åkerblad

   Helt av samma åsikt – det är inte ”revisionen” utan ”revisorn” som är pointen i det hela.

   Jag citerar dej med samtyckande: ”Ett kort samtal med företagaren och den som bokfört, en teknisk analys av bokföringen, och en assistent som kollar två eller tre saker som analysen visat på, räcker för att avgöra om företagaren/företaget ”i allt väsentligt gjort det den ska.”

   Men kommer vi att kunna kalla denna typ av granskning för ”revision” tvivlar jag på, det kommer nog IAASB aldrig att gå med på. Även SASE innhåller elemet som drastiskt avviker från vad du här beskriver.

   Närmast ditt ideal kommer väl ÖG, översiktlig granskning, ISRE 2400. Är det en ”revision” eller BARA en ”granskning”, är väl frågan här. Till sitt innehåll och resultat är granskningen alldeles tillräcklig när det gäller små företag i normala fall.

   I Finland arbetar just nu en arbetsgrupp tillsatt av Arbets- och näringsministeriet med att implementera en lagstadgad ”lättare granskning” som ett alternativ till en full revision i de minsta företagen. Det lutar mot ÖG.

   • Dan

    Hej Lasse!
    Tack för din kommentar! Så bra att finska regeringen agerar, men visst vore det bättre om branschen på global nivå (och genom IAASB) kunde utveckla revisionen för olika behov. Varför måste vi avvakta politiska initiativ? Om det fortsätter får vi olika revision i en lång rad länder.

    • Lasse Åkerblad

     Moi Dan!

     Egentligen så har ju IAASB redan utvecklat en granskningstjänst (assurance), som alldeles väl uppfyller de behov, som normalt ställes på en revision (bestyrkandeuppdrag) i mindre kunder. Jag hänvisar här just till ÖG, ISRE 2400.

     Jag har mycket svårt att se att IAASB:s ev. separata LCE-standard kommer att avvika från nuvarande ISA på ett sådant sätt, att mitt citat ur Eriks svar återspeglas där…

Lämna ett svar till Lasse Åkerblad Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén