Äntligen närmar vi oss på allvar visionen om ”One Stop Shop” eller ”En uppgift en gång” – att företagens rapportering till myndigheter dramatiskt ska kunna förenklas genom innovativa IT-lösningar.

Idag är det ca 80-90 olika myndigheter som begär in uppgifter från företag. Dagens besked från regeringen att uppdra åt Bolagsverket och andra myndigheter att göra en kartläggning av företagens rapportering är därför ett viktigt första steg.

Jag utgår från att man tidigt finner den stora förenklings- och inbesparingspotential som ligger i en övergång till elektronisk ingivning av årsredovisningar och annan finansiell information. Att XBRL redan finns på plats är en stor möjliggörare för både One Stop Shop-konceptet och lätt åtkomst till finansiell information – den är väl till för att konsumeras!?

Jag är normalt en förespråkare för självreglering, men här krävs det faktiskt lagstiftning. För det är först när alla företag rapporterar elektroniskt som den stora förenklingen och besparingen kan uppnås. Att miljön samtidigt är en vinnare på grund av minskad pappersförbrukning är en bonus.

Sverige har tyvärr inte hängt med i den internationella utvecklingen vad gäller elektronisk rapportering. Men äntligen finns det hopp om att vi ska börja springa ikapp, och på sikt också förbi …