Idag klubbades EUs revisionspaket avseende företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). EU-parlamentet hade sin omröstning 3 april och idag bekräftades paketet av ministerrådet (se pressmeddelande).

Paketet, som består av en förordning och ett direktiv, överensstämmer med vad jag sammanfattade i december 2013. När paketet har publicerats i ”The Official Journal” har medlemsstaterna två år på sig att implementera reglerna. Vi kan därför förvänta oss ett ikraftträdande i maj eller juni 2016. Eftersom tiden går fort har den svenska regeringen redan utsett Kristina Ståhl att leda utredningen om implementeringen i Sverige.

Att paketet är klubbat innebär inte att allt är solklart. Tvärtom uppstår det hela tiden nya frågetecken om hur reglerna ska förstås och tillämpas. Jag återkommer därför med analyser kring viktiga avsnitt i paketet. För övrigt har branschens europeiska samarbetsorganisation, FEE, sammanställt frågor och svar om revisionspaketet.

PS: Här finner du förordningen på svenska och via den här länken återfinns även direktivet på svenska.