Idag får regeringen FARs alternativ till nya 3:12-regler. Bakgrunden är att regeringen förväntas att inom kort fatta sitt avgörande beslut. Och vi på FAR vill självfallet bidra konstruktivt till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Det liggande förslaget, som fått kraftig kritik av lagrådet och flertalet remissinstanser, innebär förhöjt krav på löneuttag och krav på ägarandel om fyra procent för att kunna ta ut inkomst som kapital istället för lön. Finansminister Anders Borg har aviserat att regeringen åter ska överväga förslagets utformning avseende kravet på löneuttag. Regeringen har däremot uttryckt att man vill stå kvar vid det omdebatterade kravet på ägarandel. FARs förslag tar därför sikte på att lindra de tröskeleffekter (t.ex. kostnader för anpassning och snedvriden konkurrens) som ägarkravet medför.

FAR föreslår en multipellösning som innebär att delägare med mindre ägarandel än fyra procent får beräkna lönebaserat utrymme men endast upp till en nivå motsvarande två gånger delägarens lön. Då möjligheten för delägare med små innehav att få stora lågbeskattade utdelningar begränsas kan reglernas legitimitet stärkas.

När vi satte multipeln till två gjorde vi en avvägning mellan regeringens målsättning att begränsa möjligheterna till utdelning respektive de negativa tröskeleffekterna. Förhoppningsvis ska multipeln uppmuntra nyföretagande och risktagande i näringslivet men också minimera de negativa tröskeleffekter som följer av kravet på ägarandel.

FARs förslag är offentligfinansiellt neutralt i förhållande till regeringens genom att löneuttagskravet ligger fast även efter 2015. Vad gäller löneuttagskravet förväntas, som sagt, ytterligare förändringar som får dockas ihop med det som regeringen slutligen bestämmer sig för avseende kravet på ägarandel.

På webben finner du FARs pressmeddelande, du finner också det detaljerade förslaget liksom en debattartikel på di.se.

Du följer enklast 3:12-processen via sajten nyaentreprenorsskatten.se eller på twitter under hashtaggen #nyaentreprenorsskatten. Det händer också att jag bloggar i frågan …