Imorgon onsdag (29 maj) sammanträder det s.k. Konkurrenskraftrådet (del av Ministerrådets process). Då ska EUs medlemsstater besvara frågor som ordförandelandet Irland har ställt med anledning av EU-paketet om revision i noterade och finansiella företag.

De centrala frågeställningarna avser:

  • byrårotation – Irland föreslår rotation om 7 år med möjlighet att förlänga till 14 år, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda
  • rådgivning – ordförandelandets förslag innebär att rådgivningen begränsas till 70% av revisionsarvodet över en treårsperiod
  • tillsyn – Irland förordar att revisorstillsynen sker inom ramen för ESMA som även utövar tillsyn över de finansiella företagen

FAR har helt nyligen varit i kontakt med den svenska regeringen om de här frågorna. Utgångspunkten för FAR återfinns i detta position paper.

Den som vill följa den inledande diskussionen i Bryssel – och se vad Sverige faktiskt tycker – kan göra det live från kl. 10.00 via den här länken, dvs. om internet klarar anstormningen …

Om Irland får med sig medlemsländerna kring ett kompromissförslag kan sedan ”trilogen” mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet påbörjas.

Jag återkommer efter hand med ny information om EU-processen här på bloggen. Om du verkligen vill hänga med i branschfrågorna kan du följa mig på twitter – det är enkelt att starta ett twitterkonto.