Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

För sent att vara sen

Idag är sista dagen för 255 000 aktiebolag att skicka in årsredovisningen för 2013 till Bolagsverket. Men egentligen är det alldeles för sent om årsredovisningen ska utgöra ett bra beslutsunderlag för kunder, leverantörer och andra intressenter. ”It’s too late to be late again” sjunger David Bowie i en låt, och jag kan inte låta bli att tänka på den strofen varje gång vi passerar 31 juli.

Här har du min vision för årsredovisningar:

 • Årsredovisningen måste finns hos Bolagsverket senast fyra månader in på det nya räkenskapsåret. Jag träffar byråer som har detta som policy, men min önskan är att alla auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer ska verka för detta. Redovisning är färskvara och snabbhet är en viktig komponent i kvaliteten.
 • Självfallet ska årsredovisningen rapporteras elektroniskt till Bolagsverket. Att Sverige ännu inte har infört krav på rapportering i XBRL kallar jag för den bortglömda förenklingen. Digital rapportering innebär en stor potential för samhällsnytta och besparing för företag och näringsliv, men hittills har det politiska intresset varit minst sagt svalt. Sverige riskerar här att bli sist! Det bristande intresset har också medfört att Bolagsverket har stängt tjänsten.
 • Sist, men inte minst, vill jag att alla årsredovisningar ska fokusera på själva verksamheten (och inte bara på formella krav) och verkligen visa på det värde som allt arbete och slit resulterar i. Det måste också finnas med en beskrivning av företagets fortsatta resa som ju alltid inrymmer både möjligheter och risker. Du som följer mig på bloggen vet att jag hoppas mycket på s.k. integrerad rapportering.

Hur länge ska detta behöva förbli en vision? Och vilken av de tre punkterna kommer först att bli verklighet?

Föregående

Digitala hotet – en möjlighet?

Nästa

Revisionsplikten i valrörelsen

4 kommentarer

 1. Rolf Karlsson

  Jag läste någonstans att det finns ett förslag att onoterade bolag skall slippa lämna en årsredovisning
  till Bolagsverket. Stämmer detta och vad anser du?

  • Dan

   Rolf, i det nya redovisningsdirektivet framgår att EUs medlemsstater kan välja att befria aktiebolag som är mikroföretag från offentliggörandet av annat än de ”uppgifter om balansräkningen” som finns i årsbokslutet. Om detta innebär att det skulle räcka att skicka in balansräkningen eller om även noter som hör till balansräkningen ska med är oklart.
   Men först får vi se om den svenska utredningen föreslår införande av mikroföretag i den svenska miljön och vilka ”förenklingar” som eventuellt ska kopplas till den nya kategorin.
   Jag anser själv att det inte räcker med enbart en balansräkning. För att intressenterna ska få ett vettigt beslutsunderlag behövs både siffror och en verbal beskrivning av verksamheten (som är mer utvecklad än dagens ofta knapphändiga förvaltningsberättelser). Så visst behövs det en årsredovisning. Och om mikroföretaget dessutom har revision ska, menar jag, även revisionsberättelsen skickas in till Bolagsverket. Det är bra med förenkling, men går man för långt blir det faktiskt bara krångligare.

 2. Björn Rydberg

  Hej Dan, bra att du håller butiken öppen sommarvärmen till trots!

  Jag håller fullständigt med om att elektronisk rapportering med XBRL som informationsbärare skulle vara ett smörjmedel i att effektivisera och eliminera felaktigheter (högre kvalitet) i rapporteringen till Bolagsverket. En ljusglimt är nu att vi har bra samtal igång inom ramen för IT-standardiseringsrådet där vi arbetar för att etablera XBRL som en svensk standard för elektronisk rapportering av finansiella data. Glädjande är att vi har våra ”tre stora” mottagare av just sådana data, dvs Skatteverkjet, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket aktivt med i diskussionerna. Det finns som vi konstaterat tidigare betydande potential för att förenkla bolagens rapportering, om samma uppgift kan lämnas en gång för att sedan delas mellan dessa tre och andra mottagare.

  • Dan

   Härligt Björn! XBRL må vara ett långsamtgående tåg i Sverige, men nu är det äntligen på rull och går inte att stoppa!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén