Den ökande betydelsen av hållbarhet är ett exempel på att företag och investerare agerar i en omvärld i förändring. Behovet av en annorlunda företagsrapportering har därför uppmärksammats, och integrerad rapportering har diskuterats som ett alternativ.

Nu har branschens europeiska organisation FEE, med support från bland andra FAR, tagit fram konceptet ”The future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change”. I det lanseras en Core & More-modell med en sammanfattande redovisning av verksamheten inkluderande affärsmodell, bolagsstyrning och finansiell information (Core).  Till det kommer fördjupningar avseende hållbarhet, risker, intern kontroll, detaljerad finansiell information m.m. (More). I konceptet beaktas också de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Alla som är intresserade av företagens framtida rapportering är varmt välkomna till ett kostnadsfritt seminarium 6 april.