Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Första ramverket för integrerad rapportering

Nu publiceras det första ramverket för integrerad rapportering (Integrated reporting). Det är en stor sak i redovisningsvärlden, för nu ser vi konturerna på en rapportering som på ett mer heltäckande sätt beskriver hur ett företag utvecklas och skapar värde. Avsikten är att företagets intressenter ska få ett bättre beslutsunderlag än vad dagens årsredovisningar och övriga finansiella rapportering innebär.

Men jag tror att integrerad rapportering också har stor betydelse för att lyfta verksamheten i företaget och göra den än mer värdeskapande – det som mäts blir ju gjort. Integrerad rapportering förutsätter dessutom att själva verksamheten är integrerad. T.ex. kan hållbarhetsarbete inte vara något som sköts lite pliktskyldigt vid sidan om. Nej, det måste vara en given del i affärsutvecklingen. Och då krävs till och med integrerat tänkande (Integrated thinking). Flummigt? Nej, på sikt är det alldeles nödvändigt i en komplex och snabb värld med begränsningar i form av exempelvis naturresurser.

Tillkomsten av ramverket kommer nu att skynda på utvecklingen av företagens rapportering. Här i Sverige är AB Volvo pilot i det internationella utvecklingsarbetet, men det finns många andra företag med ambitionen att integrera den finansiella rapporteringen med annan väsentlig information. Och som jag har skrivit tidigare kommer detta även att påverka de mindre företagens rapportering.

Men alla pusselbitar har inte landat. Ingen vet säkert hur den integrerade rapporteringen kommer att påverka de legala kraven på årsredovisningar. Eller om den integrerade rapporteringen en vacker dag till och med ersätter dagens årsredovisningar. Det är också oklart hur det blir med revision eller annan granskning av integrerad rapportering.

Det enda som är säkert är att utvecklingen går fort. Och att det är spännande att vara med om en resa där så många vill vara med och bestämma färdriktningen. Jag tycker att vår bransch kan och måste göra mer här.

Jag hoppas att du nu vill studera ramverket. Återkom gärna sedan med dina frågor och funderingar. Om inte jag kan svara känner jag till andra som gärna bidrar i diskussionen.

Föregående

Målet för resan är i sikte

Nästa

Rätt från början medför kund- och samhällsnytta

4 kommentarer

 1. Åse Bäckström

  Just i dag lanserar KPMG den åttonde upplagan av The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting. Under en period av 20 år har utvecklingen av företagens frivilliga rapportering gått fort. Inte för att det är ”nice to have” utan en förutsättning för att man ska kunna fortsätta vara en del av och göra affärer på en global marknad. Undersökningen visar att integrationen av hållbarhetsinformationen i årsredovisningen har gått oerhört fort. 2008 innehöll endast 4 procent av årsredovisningarna hållbarhetsrelaterad information, motsvarande siffror 2011 var 20 procent. 2013 inkluderade mer än 50 procent av de största bolagen i 41 länder hållbarhetsinformation i årsredovisningen, i 42 procent av fallen återfanns informationen i förvaltningsberättelsen. Bara ett fåtal bolag hävdar dock att rapporteringen är integrerad utifrån IIRCs definition, men nu när den finns förväntar vi oss att utvecklingen kommer att gå ännu snabbare än hittills, behovet av en bättre och mer ändamålsenlig affärsrapportering är stort. På KPMG kommer vi att presentera både rapporten och ramverket i dag tisdag kl 14:30. Välkommen!

  • Dan

   Ja Åse, och jag tror att på sikt vill eller måste alla företag – små som stora – tänka, arbeta och rapportera integrerat. En viktig drivkraft är naturligtvis att allt måste vara hållbart i en värld vars resurser trots allt är begränsade.

 2. Charlotte

  Väldigt intressant inlägg. Jag är nyfiken på hur du anser att ämnet skulle kunna studeras vidare. Det är nämligen så att jag läser till civilekonom med inriktning på redovisning och kommer till våren att skriva examensarbete. Det här med dyka djupare in i det nya ramverket skulle vara ett intressant och aktuellt ämne för mig. Har du några förslag på hur ämnet skulle kunna studeras?

  • Dan

   Charlotte, god fortsättning!

   Kul att du intresserar dig för integrerad rapportering (IR)! Det finns många spännande saker att dyka djupt i:

   – vad ligger bakom behovet av en annorlunda rapportering?
   – hur har marknaden i exv. Sydafrika (som har kommit längst) responderat på IR?
   – vad händer i företag (exv. Volvo och SCA) som implementerar IR?
   – vad tror intressenter om den fortsatta utvecklingen för IR för dels stora företag, dels små?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén