Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Frågor till Swedbank

Först och främst önskar jag få veta hur väl ni på Swedbank känner era kunder. Och hur ni granskar respektive rapporterar transaktioner som förefaller vara onödigt komplexa eller som av andra skäl (frekvens, storlek, geografi etc.) väcker frågetecken eller rentav misstanke om brott.

Min andra fundering tar sikte på styrelsens engagemang och ansvarstagande för den interna kontrollen. Hur ingående diskuterar styrelsen rapporter från revisorer, jurister (även norska) och tillsynsmyndigheter från de jurisdiktioner som omfattas av Swedbanks verksamhet? Enligt vad som framkommit genom styrelsens ordförande Lars Idermark föreligger uppenbara brister.

Min tredje frågeställning handlar om den övergripande bolagsstyrningen i Swedbank. Vad görs nu för att uppgradera samspelet mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och revisor för att skapa den kultur och organisatoriska integritet som krävs för att motverka korruption och penningtvätt? Att inrätta och förlita sig på en ”specialiserad enhet” räcker inte på långa vägar. I sammanhanget påminner jag om att aktieägarna, i enlighet med aktiebolagslagen 9 kap. 4§, via stämman kan ge revisorn anvisningar för granskning utöver vad som följer av god revisionssed. Nu finns det all anledning att optimera nyttan av revisionen.

Till sist dristar jag mig till att ifrågasätta valet av styrelse. Att återvinna förtroendet för banken förutsätter ett rejält omtag och en ny ton från toppen. Endast en påtagligt förändrad styrelse kan åstadkomma detta, självklart tillsammans med bankens nästa verkställande direktör. Med tanke på alla nuvarande personkopplingar inom den svenska finansmarknaden, även till Finansinspektionens ledning, bör sökandet av nya styrelseledamöter breddas till att också omfatta utländska kandidater. Förändringen av styrelsens sammansättning bör ske skyndsamt. När kommer den extra stämman att hållas?

Föregående

Fritt fram för en HQ-kommission

Nästa

Ny roll för revisorn

5 kommentarer

 1. Thomas Almqvist

  Skönt att se att även du reagerar. Som vanligt offrar man vd och styrelsen sitter kvar. Varför använde man inte fortsatt stämma? Hur kunde styrelsen få förnyat förtroende och dessutom höjt arvode?

  • Dan

   Ja, fortsatt stämma hade definitivt varit att föredra. För Swedbank är det ytterst angeläget att få en ny styrelse.

 2. Ulf Viktorsson

  Hej Dan.
  Vore det intressant att titta på några dokument som visar hur Swedbank tillsammans med revisionsfirman Deloitte begår bokföringsbrott ?

  • Dan

   Hej Ulf!
   Det låter snarare som något du bör ta upp med Swedbank och Deloitte.

   • Ulf Viktorsson

    Hej. Har gjort en runda med advokat inblandad,Swedbank vägrar svara på frågor.Jag har en känsla av att ingen vill ta i skiten helt enkelt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén