Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Häng med momståget till Bryssel!

Jag har länge undrat när tidpunkten för det stora momsupproret ska inträffa. För om det är något som är riktigt krångligt och svårt för alla företag så är det moms. Det sägs ibland att ”det blir sämre innan det blir bättre”. Måtte det också gälla moms, och att vi idag passerar vändpunkten. Jag köper betydelsen av harmonisering, att momsreglerna i olika länder i grunden ska vara lika. Men de måste vara lika enkla, inte lika svåra.

Enligt en lagrådsremiss får vi en ny lag om skatteförfarande från 1 januari 2012. Genom den nya lagen försvinner möjligheten för de minsta företagen att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Istället ska momsen för hela året redovisas senast 26 februari om räkenskapsåret är kalenderår. Kommer de minsta företagen att klara detta? Kommer revisions- och rådgivningsbranschen hinna hjälpa alla i tid?

Men det allra värsta är nog gårdagens besked från Bryssel om att EU-kommissionen säger nej till Sveriges begäran om en momsgräns för den ideella sektorn, som ju är oerhört viktig för det svenska samhället.

Vad ska vi göra? Vi kan boka ett momståg (detta är inget aprilskämt) som startar i Kiruna så att vi kan kliva på allteftersom tåget rusar genom landet. Sedan styr vi mot Bryssel. För vi ska protestera. Vi måste protestera. Moms måste bli enkelt.

Eller också sitter vi lugnt kvar, för det vill ju gärna bli bra.

< Föregående

Skriv av studieskulden för snabba studenter!

Nästa >

Revisionsplikten återinförs redan 2012?

4 kommentarer

 1. Krister Wedin

  Hej Dan !

  Det vore intressant med ett ”momståg” till Bryssel som dessutom blir en momsfri utlandsresa för resenärerna.
  Att moms är ”krångligt” har jag alltid hört sedan jag började jobba med den här ”självkontrollerande” skatten 1973. På frågan om vad som är så krångligt med momsen har jag ofta fått svaret – Redovisningen.
  Visst finns det krångliga regler inom fastíghetsområdet och utlandshandeln men vilken liten förening äger en fastighet eller har handel med utlandet.
  Det senaste utspelet som nu slogs upp så stort i går avsåg ju Sveriges begäran om att få ha en särskild omsättningsgräns för momsskyldighet inom ideell sektor på 1 Mkr som EU nu inte ville acceptera. Det hade varit märkligt om EU hade accepterat det och på sä sätt gå med på att särbehandla vissa aktörer inom en viss ”bransch”. Föreningar driver ju många gånger samma verksamhet som företagen på orten. Varför ska man då särbehandlas ?
  Jag förstår att man blir upprörd över att måste betala moms på försäljning av skänkta varor eller på kaffét och bullen som föräldrana har bakat och som säljs under en ungdomsmatch. Ett undantag för denna försäljning kan man ju uppnå om man skulle inför en generell omsättningsgräns som då gäller för alla. Man behöver inte gå så längt ner i divisionerna för att se att det hembakade har ersatts med maskinbakat.
  Den tidigare föreslagna omsättningsgränsen på 250 000 kr för ”small business” skulle sannolikt undanta många föeningar från momsskyldigheten. Problemet är väl att den också skulle gälla för små företag vilket i så fall innbär ett betydande intäktsbortfall för staten.
  Jag tror inte att ett slopande av momsfriheten för den ideella sektorn i sig är det stora problemet. Däremot alla de redovisningsfrågor som man ställs inför. Hur ska man t.ex. hantera medlemsavgifter och kommunalt stöd ? Innebär det att föreningen har en begränsad avdragsrätt för moms på kostnader i verksamheten óm avgifterna och bidragen är momsfria ?. Problemet blir nog administrationen som det blir svårt att få frivilliga krafter till att åta sig.
  Jag håller med dig om att vi kommer att ha ett stort problem där och har revisionsbranschen möjligheter att kostnadseffektivt hjälpa de som kommer att behöva hjälp? Möjligen kommer vi också få se ett utökat antal föreningar om nu större föreningar ser en möjlighet till att undgå moms om man i stället för en sektionsindelning omvandlar en sektion till en ”förening” om nu det är ett alternativ.

  Finns det kanske en möjlighet att införa ännu enklare redovisningsregler för de små inom den ideella sektorn?
  Det större har redan i dag en väl utvecklad administration.

  Hälsningar
  En som reserverar biljett på ”momståget”

  • Dan

   Krister,

   Värst vad du har många idéer!

   Men hur ska vi få fler att åka med på momståget? Vi är bara två eller tre personer nu – det blir glest!

   Eller är det så att de flesta faktiskt anser att det inte går att förenkla momsen?

 2. Vårt förslag:

  Förslag till nya Förenklade Momsregler Våren 2009
  Förenkling för företagare vid rapportering, förenkling vid kontroll – skatteverket, revisorer m fl. Gränsdragningsproblem försvinner. Enklare, men tidskrävande, skattetilläggsgrundande periodiseringsfel försvinner.
  Förlaget som gäller hela EU (inte enbart EG), samt ev även EES.
  Om säljare av köparen erhåller ett VAT‐nummer (som, enligt förslaget, i Sverige ersätter nuvarande momsreg.nr) debiteras ingen moms.
  Omsättning redovisas som idag.
  Utgående moms utgår alltså endast vid försäljning till privatpersoner, näringsidkare som ej har någon momspliktig verksamhet = inget VAT‐nr. 1)
  Köparen redovisar ingen in‐ eller utgående moms då dessa jämnar ut varandra = drar ner den administrativa bördan & minskar administrationen hos SKV. 2)
  Detta ger att ingående moms redovisas endast vid:

  Import

  Då man missat att uppge sitt VAT‐nr t ex vid enklare representation 3)

  Då man har blandad verksamhet t ex fastighet (man redovisar då full utg moms, men endast ing moms på den del som hör till den momspliktiga verksamheten)
  Detta ger i sin tur att vid avdrag av ingående moms ska förklaring & underlag alltid lämnas med skattedeklaration. Vid upprepade större ”missar” är det uppenbarligen något problem (administrativa eller rent brottsliga), varför Skatterevision ska göras. Här ska heller ingen moms återbetalas förrän utredning / revision gjorts grundligt.
  Administrativt förenklar detta enormt då penningtransaktioner mellan företag och Skatteverket minskar dramatiskt. Gräsdragningsproblematik & kontroll av märkliga momstransaktioner (läs: Byggmoms) försvinner.
  1)
  Vid Fordonsleasing av personbilar bör leasingbolaget leverera in ½ utgående moms på de fordon som berörs och notering (utan belopp) om detta göras på fakturan. Det är ju de som bäst vet vilken typ av fordon som leasas. Detta underlättar ju oerhört för köparen (ock Skatteverket) som inte behöver lägga energi på att leta fordonskoder o d. Skatteverket kan koncentrera sig på kontroll hos leasingbolagen.
  2)
  Dock redovisas omsättning, varuförvärv från annat EU‐land, dito tjänsteförvärv m m som av statistiska & EU‐tekniska skäl behövs, men gränsdragnings‐ & periodiseringsproblematiken blir ju mer lätthanterlig för alla parter. Det är ju inte hela världen om något enstaka försäljning / inköp råkar hamna på fel rad, huvudsaken är ju att de kommer med. Koncentration kan läggas på väsentligheter, uppenbara felaktigheter (som t ex kontroll av ”märklig” ing moms).
  3)
  För att underlätta vid mindre inköp bör kort (typ Visa) kompletteras med VAT‐nummer så att när detta dras i kassamaskin registreras VAT‐numret och ingen moms utgår.

 3. momsupproret kommer =) Har idag registrerat momsupproret.se och det är först tänkt at göra en kampanj mot postnords momsfängelse i örebro där en stor del försvinner trots att man betalat utpressningsavgiften.

  domänen kommer senare handla om att ta bort den olagliga mervärdesskatten som kanske hade en funktion när den lanserades men nu när allt tillverkas i asien skapar den ett handelshinder som alla svenska konsumenter får betala för. Den förbjuder också marknader där inte produkter skapar ett mervärde på 25% och det läggs på begagnade produkter är också så enormt fel.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén