Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Här behövs inget dukat bord

IFAC-mötet här i Kapstaden inser jag plötsligt varför Sydafrika är världsbäst på redovisning. Det är glöden! Alla är besjälade av tanken att företagen ska lämna relevant information till intressenterna. Fokus ligger på rapporteringen, inte rapporten – på kommunikationen, inte regelefterlevnaden.

FAR-kollegan Ewa Fallenius och jag på Table Mountain.

Företrädarna för olika sydafrikanska intressenter säger samma sak. Det räcker inte längre med traditionell finansiell rapportering. Marknaden vill veta hur företaget tjänar pengar idag, men framför allt hur det uthålligt ska tjäna pengar och skapa värde. Rapporteringen blir därför mer framåtriktad och besvarar frågor om företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Det handlar alltså om integrerad rapportering, som i sin tur förutsätter ”integrated thinking”.

Table Mountain må bokstavligt talat utgöra bakgrund till IFAC-mötet, men Sydafrika har inget dukat bord att tillgå. Tvärtom, här inväntar man inte internationella standarder. Man vill inte ens ta fram gemensamma checklistor för integrerade rapporter. Nej, utifrån principer lämnar företagen den information som ägare och andra intressenter behöver. Alla gör på lite olika sätt, och det blir inte perfekt – men företagens utveckling kommuniceras nu på ett mer relevant och heltäckande sätt. Rapporterna är också betydligt kortare än de traditionella årsredovisningarna med sina tunga notapparater. Informationen är lättillgänglig och därmed användbar för intressenterna. Perfekt!

Nicky van Hille om nyttan med integrerad rapportering.

Urfadern i sammanhanget, professor Mervyn E. King, trycker på betydelsen av att företaget berättar hela ”storyn” – det skapar förtroende och ger ett bra beslutsunderlag. Och det handlar inte bara om de större företagens rapportering. Den sydafrikanska erfarenheten är att integrerad rapportering skapar stora möjligheter också för de mindre företagen. Nicky van Hille vid The Moss Group är här mycket övertygande.

Planen är att IIRC ska fastställa ett ramverk för integrerad rapportering i slutet av 2013. Måtte tillkomsten av ett globalt ramverk bara inte dämpa glöden. För det engagemang som Sydafrika uppvisar kring integrerad rapportering överträffar det mesta jag har träffat på i dessa sammanhang.

Nu hoppas jag att glöden sprider sig!

Föregående

Lång vandring till frihet

Nästa

Vi måste bli modigare

  1. Per Hanstad

    Syd Afrika er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Måtte vi klare å skape noe av det samme engasjementet i den videre utviklingen av revisjonssstandardene i IAASB. Det haster med ”Integrated Auditing”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén