Svenska Dagbladet uppmärksammar ånyo HQ-affären i en rad artiklar: Möjligt åtal i HQ-härvan i höst – men Qviberg sågar utredningen, Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch och HQ-revisor fick bara en erinran.

I några av artiklarna refererar tidningen till ”hittills okända interna dokument” och ”hemliga interna mejl”. Jag har full förståelse för att dessa mejl, som utgör en del av kommunikationen inom KPMGs revisionsteam, kan väcka frågetecken. Men revision är alltid en process där olika antaganden och bedömningar måste diskuteras innan kompletterande granskning sker och den ansvariga revisorn kan sätta ned foten. Och därför kan enskilda mejl ge en bild som inte återspeglar den samlade bedömningen.

Det kan också vara intressant att ta del av hur KPMG kommenterar artiklarna på webben.

Jag fäster för övrigt stor tilltro till att Revisorsnämndens HQ-beslut rörande räkenskapsåren 2008 och 2009 respektive räkenskapsåret 2007 är välgrundade. I det förstnämnda beslutet blev det en erinran för bristande dokumentation, i det andra fanns ingen kritik alls utan ärendet avskrevs. Och Revisorsnämnden har naturligtvis haft tillgång till KPMGs samlade dokumentation från revisionen inklusive mejl-korrespondensen inom KPMGs HQ-team.

Det har nu gått drygt fyra år sedan HQ Bank stängdes för gott, och jag tycker fortfarande att det är angeläget att vi – alla inblandade aktörer – verkligen lär av HQ-affären. Det är också därför som jag har efterlyst en HQ-kommission.