Stämma efter stämma, styrelse- och Vd-cirkus, misstankar om advokatjäv, ”blame game” och allehanda utspel. Turerna är hur många som helst och pusselbitarna är i en enda röra.

Normalt är det enklast att lägga den första och den sista pusselbiten. Men i fallet HQ är också den första pusselbiten svårplacerad.

I fredags fattade Revisorsnämnden ett beslut om revisionen i HQ och imorgon skulle beslutet offentliggöras. Då hade den första pusselbiten kommit på plats. Men beslutet finns inte längre, utan nu ska ytterligare frågor ställas till revisorn.

På något sätt passar detta in i bilden där ingenting stämmer. Var det ens rätt av Finansinspektionen att stänga banken? Om svaret är nej är hela HQ-dramat onödigt och dyrt. Vi är dessutom bara i början av det.

Och hur var det egentligen med tradingportföljen – uppkom förlusten först när portföljen avvecklades på försommaren 2010? Tja, det var ju en annan portfölj än den som fanns i bokslutet för 2009.

Dessvärre tror jag inte att vi får alla svar, och därför kommer HQ-pusslet heller aldrig att bli klart. Bitarna passar helt enkelt inte ihop.

Det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt.