Det händer något varje dag. Idag börjar Far att auktorisera skatterådgivare. Det är en viktig milstolpe i vårt arbete med att utveckla branschens yrkesroller och tjänster, hela tiden med kvalitet i fokus.

Auktorisationen av skatterådgivare lyfter inte bara den professionen utan gör också att hela branschen breddas. Far välkomnar nämligen även skatterådgivare som arbetar utanför den traditionella revisions- och rådgivningsbranschen att ansöka om medlemskap i Far för att kunna omfattas av auktorisationen. Det är alltså inte längre ett krav att vara anställd vid en revisions- eller redovisningsbyrå.

Auktorisationen av skatterådgivare ger en kvalitetsstämpel och skapar samtidigt en plattform för den fortsatta yrkesutvecklingen. Det är spännande att vara med på den resan.