Skandaler följer ett givet schema. När bomben har släppts startar alltid ett s.k. blame game. Alla skyller på alla och ”annanismen” känner inga gränser. Vi såg det i Skandia för 10 år sedan, i HQ 2010 och nu i vapenaffären med Saudiarabien. Mediernas fokusering på detta blame game gör också att själva sakfrågorna kommer i skymundan. Och då minskar förutsättningarna för det viktiga lärandet.

Vad lärde vi oss av Skandia? Inget. I alla fall gav det rättsliga efterspelet ingen annan lärdom än att åklagaren hade jagat fel bolagsorgan, ledningen istället för styrelsen.

Vad har vi hittills lärt oss av HQ? Inget. Det kvarstår allt för stora frågetecken om vad som egentligen hände eller inte hände. Och efter Revisorsnämndens tydliga beslut gör jag bedömningen att ingen kommer att fällas för någonting.

Hur ska vi då lära av skandalerna? För det är väl viktigt att göra det, eller bryr vi oss inte? I HQ-fallet tror jag fortfarande på behovet av en kommission som tar ett helhetsgrepp och klarar ut sak- och ansvarsfrågorna. Annars kommer vi fem år från nu bara undra vart HQ tog vägen och varför det en gång i tiden var så stora rubriker.

Andra förslag?