Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Innovation på 60 minuter

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Jag var ombedd att tala om behovet av förnyelse och innovation i branschen under 30 minuter, men jag blev så inspirerad att jag höll på i hela 60 minuter. Det var EGIAN – ett europeiskt samarbetsorgan för ca 25 byråer under Big 4 i storlek – som förra veckan hade ”Innovation in the Profession” på sin mötesagenda i Bryssel.

Vi förväntar ju oss att framtiden blir annorlunda, inte minst kommer automatiseringen att medföra stor påverkan på hur branschen arbetar och tar betalt. Därför måste branschen satsa på förnyelse och innovation. Här kunde jag stolt berätta att ett antal byråer i Sverige redan har låtit sig utmanas och inspireras av FARs framtidsstudie och påbörjat översynen av affärsmodeller när ”business as usual is not an option”. Intresset för framtidsstudien är för övrigt så stort internationellt att vi nu ska översätta den till engelska.

Framtidsstudien pekar även på differentiering av branschens tjänster. På det temat ville många höra om det nordiska projektet med att ta fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Jag berättade att ett första utkast är tänkt att presenteras under första kvartalet nästa år. En ny standard måste naturligtvis testas i praktiken och förankras ordentligt innan den implementeras. Det är kul att se vilket stort intresse som omvärlden har för vårt projekt!

Jag berättade också för de utländska kollegorna hur vi från FARs sida vill uppmuntra byråerna till proaktivt framtidsarbete. Ett sätt är att visa på goda exempel, bl.a. genom priset Årets framtidsbyrå (eller ”Firm of the Future” som jag kallade det på engelska).

Ibland tog jag i, för det är ytterst angeläget att branschen samlar ihop sig och aktivt tar ansvar för sin egen förnyelse och innovation. Det måste även omfatta hur vi arbetar med kvalitet och oberoende, annars kan vi inte återerövra förarplatsen som nu är fylld av regleringsivriga politiker. Ett aktuellt exempel är Nederländerna där ny lagstiftning i ett slag förändrar branschens spelplan. I en byrå med revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse får det framöver endast finnas en intern styrelseledamot, de övriga ska alltså rekryteras utanför byrån. Och det är styrelsen som sätter ramarna för bl.a. vinstdelning där kriteriet i Nederländerna nu blir kvalitet.

Tillsammans med byråerna inom EGIAN diskuterade jag även några av alla de möjligheter som ligger framför oss, bl.a. redovisnings- och revisionstjänster i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. En annan spännande diskussion var vilka punkter en byråagenda för förnyelse och innovation kan innehålla. Även om innovation ofta sker på marknaden när en aktör (t.ex. en redovisningskonsult, revisor eller rådgivare) vågar göra något på ett nytt sätt tillsammans med kunden måste varje byrå faktiskt ha en sådan förändringsagenda. Så tycker jag.

Föregående

Min dag med påven

Nästa

Revisorn öppnar svarta lådan

2 kommentarer

  1. Göran Krafft

    Det glädjer oss på Kairos Future att FAR aktivt arbetar med att sprida och implementera Framtidsstudien i branschen. Att förstå kraften i förändringar och hur det påverkar både kunder och egna arbetssätt, metoder och verktyg blir allt viktigare, inte minst på grund av teknikutvecklingen som går rasande fort nu. Vinnare blir de som håller sig á jour med utvecklingen och har ett innovativt förhållningssätt.
    /Göran Krafft, Partner, Kairos Future

    • Dan

      Tack Göran! Det är naturligtvis jätteroligt att framtidsstudien och den svenska branschens sätt att gå in i framtiden nu ”går på export”. Och jag nämner alltid att det är Kairos Future som har tagit fram studien åt oss!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén