”Integrated reporting” eller integrerad rapportering diskuteras alldeles för lite i Sverige. En orsak är säkert bristande kunskap om vad det är (eller är på väg att bli). Jag har också märkt att personer som arbetar med IFRS ofta är skeptiska – ”det är väl bättre att utveckla IFRS än att hoppa på ett nytt tåg …”

På det europeiska planet arbetar vi på Far genom FEE som nu har sammanställt vad integrerad rapportering är och hur initiativet utvecklas.

När jag tar del av tankarna bakom konceptet och ser skillnaden mot dagens rapportering i de större företagen blir jag än mer övertygad. Detta är framtiden – tåget må rulla långsamt, men det är omöjligt att stoppa. Fars remissvar till IIRC är inne på samma spår.

Integrerad rapportering får naturligtvis stora konsekvenser för framtidens revision, som också blir integrerad. För revision måste handla om så mycket mer än historiska siffror.

Det är bäst att kliva på!