Plötsligt finns en jämställd bransch inom räckhåll. Senaste året har andelen kvinnliga delägare ökat med 11 procent i Sveriges största revisionsbyråer. Om ökningstakten står sig ligger det jämställda delägarskapet i revisionsbyråerna mindre än tio år bort.

Slutsatserna kommer från tidningen Balans årliga undersökning. Den bygger på en enkät som sedan 2005 besvarats av HR-ansvariga på de sju största byråerna. Förutom ökningen av andelen kvinnliga delägare visar enkäten att inom kategorin övriga chefer råder det redan jämställdhet, den genomsnittliga andelen kvinnliga chefer är idag 45 procent.

Det är utmärkt, tycker jag, att branschen jobbar aktivt för att uppnå jämställdhet. Säkert har Balans uppföljning av jämställdhetsarbetet bidragit genom att utmana och inspirera. Det som mäts blir ju gjort.

Hursomhelst, det är mycket positivt att vi nu ser ett tydligt trendbrott. Och ambitionen måste vara att uppnå jämställdhet snabbare än inom tio år. Det är viktigt för attraktionskraften, men även för trovärdigheten. För branschen bör självklart leva som den lär inom hållbarhet och socialt ansvarstagande.