Branschen trendspanar.

Branschen trendspanar.

Företrädare för branschens alla professioner, från små och stora byråer, spanar just nu in i framtiden tillsammans med Kairos Future.

Det handlar om att identifiera trenderna som påverkar revisions- och rådgivningsbranschens resa fram till 2025. Det låter långt bort, men 12 år tillbaka i tiden för oss till 2001, och det är ju inte så länge sedan …

FAR vill genom framtidsstudien hjälpa branschen, byråer och enskilda att blicka bortom ”här och nu” så att vi är väl rustade för framtiden.

Hela framtidsstudien kommer att presenteras på Branschdagarna i september. Men jag kommer att läcka hela tiden.